Hoppa till innehåll
Den 31 januari 2019 är det dags för en heldag om avtal och upphandlingar, årskonferensen med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

Programpunkter

• Aktuellt från KollA
• Affärsmodeller/Utvärdering – intressanta synpunkter från juridisk synvinkel
• Förenklingsutredningen – hur berör den upphandling av kollektivtrafik?
• Indexrådet – presenterar sig och sitt arbete
• Kommande upphandlingar av tågdrift. Hur förbereder sig trafikföretagen inför stora upphandlingar?

Konferensen vänder sig till upphandlare och upphandlingsansvariga av
kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och skoltrafik från regionala
kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolagen, landsting, kommuner och trafikföretag.

Tid och plats

Den 31 januari 2019 kl 10.00 -14.30, Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm.