Hoppa till innehåll
Transportforum 9-10 januari 2019 går av stapeln i Linköping Konsert & Kongress. Arrangör är VTI. Konferensen vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige.

Tema inledning: elektrifiering– möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor vara 70 procent mindre än 2010. Målet ska bland annat nås med energieffektivare fordon och andra bränslen. En del av det kan vara elektrifiering. Den inledande sessionen på Transportforum 2019 kommer att behandla elektrifieringens möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Frågorna kommer att belysas av två talare, Mattias Goldman och Per Kågeson, samt en expertpanel. Moderator är Karin Klingenstierna.

Mattias Goldmann är en välkänd inspiratör och driven moderator inom klimat, energi och hållbarhet.
Per Kågeson är forskare, författare, debattör och konsult inom främst miljöområdet.
Karin Klingenstierna är moderator och har lett flera hundra konferenser, kongresser, galor, event, seminarier, workshops och möten i Sverige och utomlands.

I expertpanelen medverkar Maria Börjesson, professor i nationalekonomi vid VTI, Mikael Dahlgren, forskningsdirektör inom ABB, Elna Holmberg, Vice President Electromobility Volvo Group, Fredrik Kämpfe, branschchef för Svenska Flygbranschen och Martina Wikström, nationell samordnare för laddinfrastruktur inom Energimyndigheten.

Läs mer och anmäl dig här