Hoppa till innehåll
Styrelserna i Föreningen Tågoperatörerna och Spårtrafikföretagen inom Almega tog under hösten 2018 inriktningsbeslut om att gå samman och fr o m den 1 januari 2020 bilda ett nytt sammanhållet förbund för spårtrafikföretag inom förbundsgruppen Almega. Almega samlar idag över 11 000 medlemsföretag inom tjänstesektorn.

För närvarande finns det inget sammanhållet förbund för företag inom spårtrafiken som både arbetar med bransch/påverkansfrågor och arbetsgivarfrågor. Idag är verksamheterna uppdelade i två organisationer, Föreningen Tågoperatörerna och Spårtrafikföretagen inom Almega. Tågoperatörerna arbetar med bransch- och påverkansfrågor, medan Spårtrafikföretagen inom Almega arbetar med arbetsgivarservice, kollektivavtal och kompetensförsörjning. Många företag inom spårtrafikområdet är medlem i båda organisationerna och vissa företag är med i endera Tågoperatörerna eller Spårtrafikföretagen.

Ett nytt förbundet som samlar hela branschen kan bedriva ett mer effektivt och framgångsrikt påverkansarbete i frågor som är viktiga för företagen i branschen. Förbund har stora möjligheter att arbeta för branschens utveckling avseende kollektivavtalsfrågor och fackliga relationer med målet att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Som ett eget förbund får branschen ett större inflytande i Almega och inom Svenskt Näringsliv.

I en tid då tågresandet ökar och debatten handlar om mer klimatsmarta färdsätt är det ett bra tillfälle att samla gemensamma krafter för att driva branschens viktiga frågor. Med ett nytt förbund skapar vi ett effektivt och samlat bransch- och arbetsgivararbete för hela spårtrafikbranschen, som åstadkommer mesta möjliga för branschen för en sammantaget lägre kostnad än vad som annars skulle varit fallet.

Processen med att bilda det nya förbundet är i full gång och formella beslut att tas av respektive organisations stämma.