Hoppa till innehåll
Pierre Sandberg har utsetts till ny förbundsdirektör för Tågföretagen. Pierre Sandberg kommer närmast från Ovako Group där han arbetat som VP Head of Industrial and Employee Relations. Dessförinnan arbetade han som Branschavtalsansvarig förhandlare för spårtrafik, järnvägsinfrastruktur och kommunikation på Almega. Pierre har även en bakgrund från Ericsson och Veolia Transports. Pierres primära fokus som förbundsdirektör blir att driva viktiga frågor för att stärka, samla och utveckla branschen.

− Jag ser mycket fram emot att få vara med och utveckla det nya förbundet Tågföretagen. Vi ser ett ökat intresse för spårtrafik, både på gods- och personsidan, vilket ger oss goda förutsättningar för en ännu starkare spårtrafikbransch framgent. Att få vara delaktig i arbetet med att samla bransch- och arbetsgivarfrågorna i ett gemensamt hem ser jag oerhört mycket fram emot, säger Pierre Sandberg.

− Inom järnvägen finns lösningar på många av framtidens utmaningar, inte minst inom klimatområdet. Vi har en stark tillväxt i hela branschen, men för att säkra leverans och kvalitet krävs långsiktiga politiska beslut och stora investeringar. Jag är glad att Pierre Sandberg tackat ja till att leda detta arbete som förbundsdirektör för Tågföretagen, säger Crister Fritzson ordförande för Tågföretagen och vd i SJ.

Tågföretagen samlar företag som bedriver järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanetrafik och företag med nära anknytning till branschen. Vid årsskiftet blir man det åttonde förbundet inom Almega.

− Jag är glad över att välkomna Pierre Sandberg tillbaka till Almega, nu som förbundsdirektör. Pierre har en lång erfarenhet av att ha arbetat med arbetsgivarfrågor inom tåg-och järnvägsbranschen.  Vi tror att Pierre är rätt person att driva och utveckla branschens viktiga frågor samt bidra till att förbättra villkoren för tjänstesektorn, säger Thomas Erséus vd Almega.