Hoppa till innehåll
I slutet av februari 2020 tar Green Cargos vd Ted Söderholm över ordförandeskapet för förbundet efter SJs vd Crister Fritzson.

Tågtrafiken har ökat kraftigt. Bara i Sverige har persontrafiken ökat med 120 procent de senaste 25 åren medan godstrafiken varit relativt konstant. Järnvägen har en stark tillväxt i hela branschen och intresset ökar för spårtrafik, både på gods- och personsidan. Genom ny kapacitet och högre hastigheter kan järnvägen ännu starkare binda samman Sveriges växande regioner i framtiden.

Det nya förbundets uppdrag är att driva viktiga bransch- och påverkansfrågor för medlemsföretagen men även att utveckla och förhandla kollektivavtal samt ge kvalificerad arbetsrättslig rådgivning och stöd i arbetsgivarfrågor.

– Jag tar på mig ordförandehatten med en stor portion ödmjukhet och stolthet. Järnvägen är en framtidsbransch. Med en stark tillväxt på både person- och godssidan bidrar alla de företag som ingår i förbundet till en positiv utveckling både för klimatet och för svenskt näringsliv, säger Ted Söderholm.