Hoppa till innehåll
Sverige har som mål att vara klimatneutralt till 2045. Det krävs en snabb och radikal omställning av transportsystemet för att nå målet. Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser – 18 miljoner ton år 2017.

Transportsektorns utsläpp minskar – men det går för långsamt för att vi ska nå uppsatta klimatmål. Förnybara drivmedel och energieffektiva fordon räcker inte. Vi måste ställa om mot ett mer transporteffektivt samhälle för att lyckas. Och det krävs internationellt samarbete.

Medverkar gör bland andra Elisabeth Nilsson, ordförande i Vägval för klimatet, Hans Folkesson, ordförande och Kristina Haraldsson, projektledare i arbetsgruppen, Anders Berger, Volvo, Björn Fredriksson Möller, E.On, Erica Kronhöffer, Tågoperatörerna, Henrik Littorin, Swedavia, och Sven Hunhammar, Trafikverket. Medverkande politiker är bland annat Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Patrik Engström (S) och Birger Lahti (V). Moderator är Karin Byman, IVA, huvudprojektledare i Vägval för klimatet.

Mingel efteråt. Eventet streamas .

Kontakta caroline.linden@iva.se om du har några frågor.

När

Onsdag den 12 juni 2019 klockan 17.00 – 19.00

Var

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Anmäl dig här