Hoppa till innehåll

Välkommen till Swedtrains och Branschföreningen Tågoperatörernas seminarium i Almedalen 2019!

Den nya Klimatlagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 innebär ett skärpt mål för klimatpolitiken avseende inrikes transporter: senast år 2030 ska utsläppen vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. Det är ett unikt och radikalt mål som vi från järnvägssektorn välkomnar och kommer arbeta med all kraft för att uppnå.

Järnvägen kommer att spela en stor roll i klimatomställningen genom överflyttning av gods från väg till järnväg och den ökade efterfrågan av resor med tåg. Växande befolkning och ökade godsvolymer ställer krav på ökad kapacitet. Hur lyckas vi med den brådskande transformationen?

Här diskuterar vi hur vi framtidssäkrar Sverige genom järnväg 2.0. Vad blir nästa steg för nya stambanor, digitalisering, nattåg till Europa, innovation, ny teknik och spetskompetens. Hur ska vi prioritera? Vilka lösningar finns redan idag och vilka beslut krävs för att komma vidare?

Länk till Almedalsprogrammet

Medverkande

  • Erica Kronhöffer, moderator
  • Tomas Eneroth, infrastrukturminister
  • Lena Erixon, gd, Trafikverket
  • Ted Söderholm, vd, Green Cargo
  • Anders Åkesson, vice ordförande Trafikutskottet (C)
  • Anna Höjer, vd, Bombardier Transportation
  • Crister Fritzson, vd, SJ

Tid och plats

Den 3 juli 2019 klockan 8.00 – 9.30 i Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21, Visby. Vi bjuder på frukost.