Hoppa till innehåll
8-10 oktober 2019 samlar de två mässorna Nordic Rail och Nordic Transport Infrastructure experter, branschföreträdare och politiker till seminarier om framtidens infrastruktur, den digitaliserade järnvägen och hur vi når framtidens arbetskraft.

Mässan lyfter finansiering, forskning, innovationer och kompetensförsörjning. Mässan tar ett nordiskt perspektiv och infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar liksom statssekreteraren på norska Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen. Det blir en paneldebatt om hur transportpolitikerna vill arbeta för ett mer gränslöst Norden. De nordiska länderna är varandras viktigaste handelspartners och utgör den fjärde största ekonomin i Europa. Behovet av mobilitet mellan länderna är stort och det finns ett behov av ett utökat nordiskt samarbete. Representanter från näringslivet, politiken, och forskarvärlden diskuterar hur vi tillsammans kan uppnå ett gränslöst Norden.

Läs mer på elmia.se/nordicfuturetransportsummit