Hoppa till innehåll
Branschföreningen Tågoperatörerna och Almega bildar gemensamt bransch- och arbetsgivarförbund för Spårtrafiken. På årsmötet, den 17 juni, fattade Tågoperatörernas medlemmar beslut om att bilda ett nytt sammanhållet bransch- och arbetsgivarförbund för företag inom spårtrafiken. Årsmötet tog beslut om nya stadgar och avgifter för det nya förbundet, som blir det åttonde inom förbundsgruppen Almega. Besluten var enhälliga och beslutet att bilda ett gemensamt förbund fastställdes även av Spårtrafikföretagen inom Almega dagen efter.

Crister Fritzson, vd för SJ samt ordförande i Tågoperatörerna och Almega Spårtrafikföretagen inom Almega är nöjd:

− Nu får vi ett gemensamt starkt förbund som samlar hela branschen. Som förbund har vi ännu större möjligheter att arbeta med branschens utveckling både vad gäller arbetsgivarfrågor och opinionsbildning kring viktiga framtidsfrågor. Tågresandet ökar och med goda förutsättningar för ökade godstransporter på järnvägen har vår bransch framtiden för sig. Då känns det extra bra att samla våra krafter på ett ställe för att driva gemensamma intressen och åstadkomma mesta möjliga för branschen.

Under hösten hålls en extrastämma i Tågoperatörerna då man bland annat fattar beslut om förbundets namn.

Mer information om det nya förbundet finns på https://www.almega.se/forbund-branscher/almega-tjansteforbunden/spartrafikforetagen/