Hoppa till innehåll

Konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg

Infrastrukturminister Tomas Eneroth betonade regeringens insikter om att järnvägsbranschen är pressad av många olika faktorer – främst kapacitetsbrist – men att framtiden ser ljus ut. Som en följd av klimatagendan kommer järnvägens betydelse öka kraftigt de närmaste årtiondena. Så inleddes Trafikverkets direktsända seminarium Konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg den 22 oktober. Under dagen diskuterades järnvägens betydelse för svensk konkurrenskraft och varuförsörjning samt knutarna som behöver lösas upp för att öka andelen transporter på järnvägen.

Lena Erixon lyfte upp att Trafikverket nu har färdplanerna på plats för stärkandet av järnvägstransporter och ökad överflyttning och att kommande nationell plan ska fokusera ytterligare på det. Lena kommenterade även tågplanerarbetet som var så kritiserat inför T20 nu fått en bättre respons inte minst hos godsföretagen.

En ljusare framtiden

Ted Söderholm, Green Cargos vd, tillika Tågföretagens styrelseordförande, började med att blicka i backspegeln och konstaterade att järnvägsbranschen har några tuffa år bakom sig, inte minst i anledning av den skoningslösa konkurrensen från vägtrafiken. Nu tas dock många nya initiativ med ny teknik, även på EU-nivån inom initiativet Rail Freight Forward https://www.railfreightforward.eu/, och det finns en ljusare framtid. Liksom det tar tid att beta av en underhållsskuld, så är dock detta inte gjort i en handvändning. Målbilden att det ska vara lika lätt att köra ett tåg genom Europa som en lastbil är verkligen värd att sträva efter och det måste ske tillsammans med hela branschen.

Överflytt till järnväg ger bättre prisbild och klimatprestanda

Transportköparna representerades av Jenny Larsson, ordförande Näringslivets transportråd, som bekräftade basindustrins intresse för att använda järnvägen alltmer, givet att tillförlitligheten kan upprätthållas. Karolina Boholm, Industrirådets arbetsgrupp för transporter och infrastruktur, gav smakprov på Industrirådets kommande färdplan för överflyttning av transporter till järnväg och sjöfart. Centrala teman för att lyckas är att tågplanearbetets effektivisering, genom Trafikverkets MPK-projekt, snarast kan bli en realitet samt att ansökan om tåglägen på kort varsel kan bli mer flexibel. Och det behövs ett tydligt mål för godstransporter på järnväg, liknande fördubblingsmålet i kollektivtrafiken. Peter Rosendahl, transportchef Coop, och Carl Ceder, logistikchef Lidl, presenterade respektive livsmedelskoncerns kraftfulla exempel på att det går om man vill. Här har man successivt flyttat över den långväga logistiken till järnväg, med både bättre prisbild och klimatprestanda, tiotusentals lastbilstransporter har tagits över av järnvägen. Samtidigt efterlyste båda två en ännu högre tillförlitlighet för att kunna lägga över ännu mer transporter på järnväg.

Lena Hult, ansvarig för depåer på Jernhusen, och Thord Sandahl, koncernchef Sandahls-bolagen, visade tydligt på den goda viljan som finns på marknaden för att välja järnväg, men de framhöll hur viktigt det är att även de små och medelstora transportköparna beställarna kan köpa plats på tåget. Om man blickar tillbaka 20 år i tiden så har den avreglerade marknaden skapat fler tågdragare och serviceleverantörer som får branschen att leverera en allt högre tillförlitlighet. En start-up-garanti för nya intermodala upplägg är en lågt hängande frukt.

Nyckeln till framtiden är bättre dialog och samverkan

Björn Westerberg, branschchef Tågföretagen, och Roberto Maiorana, Trafikverket, gav spåkulans framtidsperspektiv och reflektioner kring dagens diskussioner. Nyckeln till framtiden finns i allt bättre dialoger och samverkan, en saltsjöbadsanda inom transportbranschen och med transportköpare. Godstransporter på järnväg har bevisat sig i krisen och är nu redo att utvecklas till nästa nivå. Ett välkommet initiativ i Trafikverkets färdplaner är regionala mötesplatser för att identifiera volymer som är väl lämpade för överflyttning till järnväg. Här är det bara ”just-do-it” som gäller.

Vi tackar å branschens vägnar hela raden av deltagare och Trafikverkets moderatorer Jonas Eliasson och Sofia Lindahl för ett synnerligen väl genomfört seminarium. Det enda som saknades var en wrap-up av de viktigaste budskapen:

  • Branschen och klimatsmarta transporter är ”inne”
  • Det löpande tågplanearbetet är kritiskt, i synnerhet flexibel kapacitet på kort tid (ad-hoc)
  • Effektivisering av tågplanearbetet genom införande av MPK kan ge 20 procent mer kapacitet
  • Automatkopplade godsvagnar i hela Europa
  • Snarast skapa regionala dialogforum för transportköpare
  • Ett tydligt mål för överflyttning som Trafikverket och branschen ska leverera på
  • ”Just-do-it”