Hoppa till innehåll

Tågföretagen och Swedtrain genomför en kartläggning över kompetensförsörjningsbehovet av tågtekniker och reparatörer i järnvägsbranschen.

I syfte att kartlägga kompetensförsörjningsbehovet undersöker vi behovet av tågtekniker och reparatörer i järnvägsbranschen. Resultatet kommer bland annat att användas som underlag av Myndigheten för Yrkeshögskolan för beviljande av rätt antal utbildningsplatser kopplat till branschens behov. Det kommer även att utgöra en viktig grund i branschens övriga kompetensförsörjningsarbete.

Enkäten är öppen till den 16 februari.

Vill du också fylla i enkäten?

Har du inte fått enkäten och vill delta kan du kontakta Linda Ekholm.