Hoppa till innehåll
container lastas på tåg

Åkeri­företag och tåg­företag i samverkan  

Idag har Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen gått ut med ett gemensamt utspel om transporteffektivitet. Samverkan mellan trafikslagen vägtrafik och järnväg bygger på optimering av trafikslagen, både tillsammans och i kombination. Genom samverkan kan vi nå ökad transporteffektivitet, ökad tillgänglighet och stärka Sveriges konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till att nå klimatmålen.

Prognosen är att transportvolymerna kommer öka med 50 procent till 2040 och det är av största betydelse för vårt framtida samhälle att denna trafikökning kan ske samtidigt som utsläppen minskar. En tredjedel av utsläppen kommer idag från transporter och för att klara det specifika mål som satts för transportsektorn – 70 procents minskning av utsläppen av växthusgaser till 2030 – så måste minskningen uppgå till hela 8 procent per år fram till 2030. Ett viktigt bidrag blir att optimera samverkan mellan väg- och järnvägstransporter.

Vi kan å ena sidan konstatera att 92 procent av antalet lastbilstransporter inom Sverige är kortare än 30 mil och att majoriteten av dem sker lokalt. Om man däremot viktar transporterna så att den längre sträckan synliggörs, så sker 38 procent av lastbilarnas transportarbete på avstånd som är längre än 30 mil och 17 procent är längre än 50 mil. Det innebär att om allt det långväga gods som idag i landet går längre än 30 mil med lastbil skulle flyttas över till inrikes järnväg eller sjöfart, så skulle lastbilarnas totala transporterade tonkilometer minska med 38 procent. Här finns således en stor potential, för bättre energi- och klimatprestanda på basis av transporteffektivitet. Men det handlar också om att faktiskt fånga upp relevanta varuslag och volymer med överflyttningspotential.

Både åkerier och järnvägsföretag har gemensamma utmaningar med stenhård priskonkurrens från långväga lastbilstransporter som ofta börjar nere på kontinenten. Vi ser i ljuset av detta gemensamma lösningar och utvecklingsmöjligheter. De åtgärder som föreslås i utspelet avser förbättringar för intermodala transporter, upphandlingskrav, vägslitageavgift, det nya kombidirektivet, trailers, effektiva tåglägen, lastprofiler samt längre och tyngre fordon för både väg och järnväg.

På anslutande tema hölls Trafikverkets seminarium den 21 oktober om konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg med närvaro från våra led av bland annat Ted Söderholm, vd Green Cargo, Claes Scheibe, vd Hector Rail, och Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen. Den röda tråden var järnvägens kapacitet och de allt bättre förutsättningarna för långväga gränsöverskridande järnvägstransporter. Seminariet kan ses i efterhand här.

JBS strategidag hölls med fokus på en bransch i förändring i spåren av Coronapandemin den 18 oktober, läs mer om dagen.

Medielänkar vecka 42

Landbroar – ett nytt sätt att bygga järnvägar, hur går vi vidare?

NJS seminarium den 20 oktober om byggande av järnväg på landbroar, lägre livscykelkostnad, minskande byggkostnader och begränsad klimatpåverkan.
Lyssna på seminariet

Regeringen vill ändra reseavdragen

Reseavdragen gynnar mest höginkomsttagare i storstäder, men det vill regeringen ändra på. – Det är hög tid att även låg- och medelinkomsttagare ska få del av systemet, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP).
Läs artikeln på svd.se

Så kan subventionerna till välbärgade stockholmares bilåkande strypas

Fusket med reseavdrag har kostat tiotals miljarder sedan millennieskiftet.
Läs artikeln på dn.se

Tillsammans nystartar vi kollektivtrafiken efter pandemin

Under pandemin har resandet rasat och kollektivtrafiken gjort miljardförluster. För att kollektivtrafiken ska kunna bidra till transportsektorns klimatomställning och hållbara samhällen krävs politiska reformer för stabil finansiering och en infrastruktur som prioriterar framkomlighet, skriver företrädare för den samlade kollektivtrafikbranschen.
Läs artikeln på dagenssamhalle.se

Säkrare surf på järnvägen

Nytt europeiskt dokument ska stärka järnvägens cybersäkerhet. Liknande vägledningar finns även inom andra teknikområden, som elnät och medicinteknik. Den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC, där SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen, har tagit fram en vägledning med fordringar och rekommendationer för att hantera cybersäkerhet på järnvägsområdet.
Läs artikeln på infrastrukturnyheter.se

Ledamöterna: Höj ambitionen för att uppnå ett starkt resultat vid COP26

Europaparlamentet kräver snabbare klimatåtgärder i hela världen och att EU ska förbli världsledande i kampen mot klimatförändringarna.
Läs Europaparlamentets pressmeddelande via tt.se

Infrastrukturministern: ”Fler vill åka tåg men det finns snart inte plats för fler”

Klart: MP vill förbjuda kortare flygsträckor

Miljöpartiets kongress har ställt sig bakom ett förslag om att förbjuda flygtrafik på kortare sträckor där tåg kan ersätta. Miljöpartiet skärper tonen mot flygbranschen. Inför kongressen hade partistyrelsen ställt sig bakom en motion om att införa ett förbud mot inrikesflygningar där motsvarande resa med kollektivtrafik understiger ett visst antal timmar.
Läs artikeln på travelnews.se

I spåren av ett tåg

Att ena Järnvägseuropa – hur svårt kan det vara? Utan att gå händelserna i förväg kan vi säga att EU-kommissionen, med tåget CEE, tog viktiga steg för att visa på både möjligheter och hinder som återstår att lösa. Men vad ger ett sådant här besök ”egentligen”, och vilka var frågorna som diskuterades när tåget kom till Sverige? Den vi ställer frågorna till är Tågföretagens näringspolitiske chef Gustaf Engstrand, en av många från branschen som tog chansen att minglas och mötas hela vägen från Malmö till Stockholm.
Lyssna på avsnitt 12 av Järnvägspodden