Hoppa till innehåll

Att pandemin har påverkat vårt beteende är vi alla medvetna om men frågan är hur det påverkar vårt framtida resande samt hur vi kan påverka våra resenärers beteende genom beteendeinsikter. Förändringstakten i samhället går fortare och fortare men människan är densamma. Fokus var en bransch i förändring och framtidens järnväg när Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, genomförde sin strategidag den 18 oktober.

Samverkan möjliggör och skapar motivation till förändring

Vi måste som bransch arbeta än närmre varandra för att verka för en ökad punktlighet samt minskade störningar och förseningar. Det är viktigt för oss att förstå att vi alla behöver samverka för att erbjuda samhället den tjänst som järnvägen står för.

Sensorövervakning är ett tydligt exempel när underhållsföretag samverkar med Trafikverket och tågoperatören för att få bättre uppfattning om hur rälsen mår genom att en sensor sätts på tågen och data skickas över till underhållaren som får dagsfärsk diagnostik på till exempel växlar. Det minskar tid som underhållaren behöver vare ute i spår och ger dessutom en bättre bild av hur spåren mår.

Ett sätt att minska riskexponering för underhållspersonal och samtidigt minska antalet servicefönster är att gå till maskinell besiktning från manuell besiktning. Servicefönster söks i god tid innan de ska nyttjas vilket innebär att underhållaren gör antaganden när de kommer att behöva använda tid i spår. Det finns möjligheter att arbeta med liknande utvärderingskriterier i upphandlingar för att skapa incitament för underhållaren och järnvägsoperatörerna att samarbeta genom att skapa effektiva servicefönster i rätt tid.

Under 2022 har vi spännande saker att se fram emot inom TTT, som kopplar an till målet på 95 procents punktlighet. Det når vi genom att arbeta med fordonsfel, infrastruktur och när problem uppstår ge effektiv och korrekt information till kunderna.

Järnvägssektorn fortsätter att växa och det tilldelas fortsatt ökade medel för att bibehålla och utveckla järnvägen. Därför är kompetensförsörjning är ett viktigt område att fortsatt arbeta med. Vi kommer att behöva all typ av kompetens för att kunna möta de förväntningar som finns på järnvägen framgent.

Dubbla syften med trafikinformation

Trafik- och resenärsinformation har två syften, ett för resenären om dennes resa och ett för operatören som behöver fatta produktionsmässiga beslut. Här finns det mer arbete att göra när det gäller prognosgivningen och att rensa förklaringar till förseningar så att resenären får den information den behöver och inte sådant som egentligen är till för operatören.

Strategidagen avslutades med grupparbeten för att närmare diskutera kring vad som vi som bransch behöver arbeta vidare med de närmaste åren. Det var en dag med många spännande talare och givande diskussioner.