Hoppa till innehåll

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen och Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik, berättade för nya och gamla ledamöter om hur branschen ser ut. De informerade även om att intäktsläget efter pandemin nu är uppe i nästan samma nivåer men att kostnaderna ökar rejält på grund av bränslepriser, elpriser och konjunkturen.

Branschens programförklaring presenterades, med målet att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor ske med kollektivtrafiken och Trafikutskottet fick en lång lista på åtgärder och beslut som måste tas för att målet ska kunna nås.

Efter presentationen ville ledamöterna veta mer och ställde frågor kring bland annat branschens rekryteringsbehov och Trafikverkets kommande tågplan.