Hoppa till innehåll
Train in motion

Gränsöverskridande kräftgång i EU

Riksdagens EU-nämnd har idag bidragit till att stärka förutsättningarna för bättre gränsöverskridande järnvägstrafik i Europa. Kommissionens förslag till ny förordning om järnvägskapacitet har gått kräftgång i ministerrådet, där medlemsstaternas regeringar i förhandlingarna om en gemensam position prioriterat nationella trafikbehov. Baksidan med ett alltför ensidigt fokus på inrikes persontrafik är att optimeringen av internationella transportkedjor prioriteras ned. Den svenska regeringen har nu insett detta och har – efter EU-nämndens beslut idag – uppdraget att tydligt markera en avvikande position i ministerrådets omröstning om kapacitetsförordningen den 18 juni.

Den valda linjen kan få stor betydelse för EU:s inre marknad eftersom gränsöverskridande järnvägstransporter utgör grundvalen för Europas basindustri och dess tillväxt. Bättre förutsättningar för långa gränsöverskridande transporter gynnar också framväxten av längre personresande och nattåg till kontinenten. 

I veckan bjöd Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, in till runda bordssamtal tillsammans med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Förutom Tågföretagen och andra branschorganisationer deltog en rad industriföretag. I sin inledning refererade infrastrukturministern till att förra årets möte i samma konstellation var en form av krismöte men att mycket hänt sedan dess. Regeringen har sedan dess följt Trafikverket på nära håll och ett flertal regeringsuppdrag har lämnats till Trafikverket. Ministern har i synnerhet drivit på för att underhållet ska utföras smartare och effektivare. Uttrycket ”gå som tåget” måste ges rätt innehåll och regeringen gör allt vad man kan för att lyckas. Trafikverket bedömer att den negativa trenden efter införandet av det nya planeringssystemet MPK vände redan förra sommaren. Nu implementeras förbättringar när det gäller bland annat underhållsmetoder, operativ förmåga och dialog med branschen. När det gäller planeringssystemet ser Tågföretagen och våra medlemsföretag att systemet blivit mer stabilt, men fortfarande saknas viktig funktionalitet och vi har fortfarande en bit kvar till läget innan MPK. Vi är avvaktande till effekterna av utlovade förbättringar vars fulla potential förväntas uppnås först 2027. Vi ser fram emot bättre tider, men har onekligen några tuffa år framför oss. 

Vi ses väl i Almedalen? Tågföretagen samarrangerar tre seminarier under Almedalsveckan. Vi tar upp industrins behov av järnvägen, transporteffektivitet och hur landet Sverige växer med järnvägen. På fredagen presenterar Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, ingredienser i en färdplan som ska möjliggöra visionen ”Transportsystemet för oss närmare − Sverige växer med järnvägen” som du kan läsa mer om här. Förutom de nämnda seminarierna kommer vi delta i flera runda bordssamtal, möten och nätverksträffar bland annat på teman som kompetensförsörjning, upphandlad trafik och infrastruktur i södra Sverige. Även beredskap i kris är en fråga som är aktuell för oss under veckan.

Save the date − 20 november! Så här innan sommaren tar vid är det dags att boka in Järnvägsdagen den 20 november som vi arrangerar tillsammans med Swedtrain. I år kommer vi fokusera på de faktorer som påverkar järnvägens framtida utveckling och hur dessa påverkar järnvägen. Biljetterna släpps i början på september.

Medielänkar vecka 24

Så vill politikerna att det ska bli lättare att röra sig genom Europa

Det finns fortfarande stora utmaningar kvar innan människor och varor kan transporteras på ett effektivt och miljövänligt sätt över gränserna. EU har en nyligen uppdaterat sin plan för hur det ska gå till där järnvägen är central, men där också flygplatser, hamnar och vägar pekas ut. Men även efter valet finns flera frågor kvar för EU att lösa.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Tågföretagen: Industrijobb hotas av uteblivna järnvägsinvesteringar

I Sverige hotas jobb hos de största industriföretagen på grund av uteblivna järnvägsinvesteringar visar en undersökning gjord av branschorganisationen Tågföretagen.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Nu straffar sig Sveriges egoism

Svensk industri kan ställas inför ett dråpslag för att svenska politiker inte tycks förstå vikten av samarbete i EU.
Läs artikeln på expressen.se

Politikernas svar på gruvbolagets vädjan om dubbelspår

Bristerna på Malmbanan gör att LKAB har tvingats pausa en del av produktionen i Kirunagruvan. Eftersom problemen med järnvägstransporterna gör att bolaget inte kan leverera allt som produceras.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Industritoppar går samman – vill att Malmbanan rustas upp

Industriledare från både Sverige och Norge har gått ihop i föreningen ”Arctic Rail”, som ska verka för en upprustning av Malmbanan. I avvaktan på dubbelspår vill man bland annat se bättre underhåll, tågstyrning, och tågplanering. ”För persontrafiken finns andra kollektiva lösningar”, säger styrelseordförande Markus Petäjäniemi som menar att godstrafiken måste prioriteras först.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Efter tågstoppen: LKAB pausar produktion – 60 berörs

LKAB pausar produktionen i en del av Kirunagruvan, kallad Konsuln, till följd av problemen på Malmbanan. Beslutet innebär att kontrakt med entreprenörer avslutas och det berör drygt 60 arbetstillfällen, skriver LKAB på sin hemsida.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Sveriges ekonomiska draglok behöver ny järnväg

Västsverige är dragloket i Sveriges ekonomi med en stor del av landets industriproduktion och en fjärdedel av varuexporten.
Läs artikeln på sla.se

Är framtiden färre anbudsgivare, sämre konkurrens, dyrare upphandlingar och slöseri med skattemedel?

Under våren lämnade Trafikförvaltningen i Region Stockholm besked om tilldelningen av trafik för Stockholms tunnelbana. Upphandlingen av tunnelbanedriften – som var en av Europas största upphandlingar de senaste åren – saknade tillräcklig öppenhet och dialog. Den samlade tågbranschen ser idag med oro på den riktning som upphandlingsprocessen har tagit.
Läs artikeln på rt-forum.se

Järnvägen en bromskloss för industrin

Omtag Svensk Järnväg har i rapporten Industribroms eller industrilyft? undersökt hur 20 stora industriföretag påverkas av transportproblem. Rapporten visar att vart fjärde företag påverkas.
Läs artikeln på branschaktuellt.se