Hoppa till innehåll

Lokförar­direktivet ska leda till en säker och effektiv järnväg

Organisationerna inom den sociala dialogen, Community of European Railway and Infrastructure Companies – CER, och European Transport Workers’ Federation – ETF, har enats om en gemensam rekommendation för lokförardirektivet. Parterna är för en harmonisering på EU-nivå, men vill också att direktivet tar hänsyn till nationell och företagsnivå. Parterna är positiva till att utveckla digitaliserade certifikat för lokförare på EU-nivå, nationell nivå och företagsnivå.

Parterna poängterar att en säker järnvägsdrift endast kan ske om kommunikationen mellan lokförare och trafikledning, räddningstjänst, samt järnvägspersonal fungerar bra, särskilt under extraordinära händelser. Kommunikationen fungerar bra redan idag och därför är CER och EFT emot förslaget om ett eget eller ett ytterligare gemensamt språk inom järnvägen.

Innan några beslut tas rekommenderar CER och EFT att det görs en vetenskaplig studie för att undersöka kommunikationsbehoven inom järnvägssektorn och att studien innehåller fält- eller pilotstudier.

Revidering av lokförardirektivet

EU-kommissionen tillkännagav 2022 att det ska ske en översyn av direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av lokförare, det vi kallar lokförardirektivet, i syfte att ta itu med föråldrade bestämmelser, tvetydigt språk och eventuella justeringar av tillämpningsområdet. Sedan 2022 har det pågått ett intensivt arbete där Tågföretagen är aktiva dels i de samråd som EU-kommissionen bjudit in till, dels som medlemmar i CER. Tågföretagen sitter också med i en referensgrupp till Transportstyrelsen.

Bakgrunden till initiativet att revidera lokförardirektivet är en del i strategin för hållbar och smart mobilitet. EU-kommissionen beskriver att man vill uppdatera systemet för behörighetsprövning så att det:

  • är framtidssäkert
  • håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och den ökade efterfrågan på internationella tågresor
  • bidrar till att göra lokföraryrket mer varierat och attraktivt, i synnerhet för unga och för kvinnor.