Hoppa till innehåll

Inom ramen för den sociala dialogen förhandlar Community of European Railways, CER, och European Transport Workers’ Federation, ETF, sedan 2019 om en överenskommelse för Women in Rail. Syftet är att fler kvinnor ska vilja jobba inom järnvägsbranschen i Europa. Förhandlingarna går nu in i slutskedet med sista förhandlingsdag den 30 juni.

I Europa är 21 procent av medarbetarna inom järnvägen kvinnor jämfört med hela arbetsmarknaden i Europa där 46 procent av medarbetarna är kvinnor. I Sverige är det 30 procent kvinnor som arbetar inom järnvägen.

− Vi är stolta över att delta i arbetet för att göra järnvägsbranschen attraktiv för alla som vill jobba i vår bransch. Vi behöver bli fler medarbetare och vill att alla ska känna sig välkomna, säger Susanne Svärd Elfström förhandlare Tågföretagen.

Både CER och EFT är övertygade om att det måste ske en förändring i järnvägsbranschen när det gäller jämlikhet och mångfald. I förhandlingarna diskuteras också på hur man kan attrahera fler kvinnor till branschen, karriärvägar, balans mellan arbetsliv och privatliv, hälsa och säkerhet med mera.

Förhandlingarna har återupptagits under våren och vi hoppas att nå en överenskommelse senast den 30 juni så att överenskommelsen kan bli formellt godkänd på CER:s generalförsamling den 20 september 2020.