Hoppa till innehåll

Vi tog med oss rapporten till Almedalen och öppnade upp för en diskussion samt introduktion av betydelsen av samarbete – Vested-modellen.

Bakgrunden till rapporten är att en stor del av kollektivtrafiken i Sverige bedrivs inom ramarna för offentligt upphandlade kontrakt mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikutövare. Det finns stor utvecklingspotential i de offentligt upphandlade kontrakten och rapporten visa att bland annat ökat samarbete kan skapa bättre kontrakt.

En analys på basis av Vested-modellen av några av branschens kontrakt indikerar brister avseende bland annat fokus och tydlighet, brist på vägledande principer, ersättningsmodeller där det är svårt att bedöma om incitamenten styr rätt, suboptimal riskallokering samt avsaknad av tydliga strukturer och processer för att styra relationerna.

På seminariet i Almedalen deltog Eva Nord, SJ, Anna Höjer, Transdev, Henrik Dahlin, MTR Nordic, Håkan Skog, VR Sverige, Roger Vahnberg, Västtrafik, Pierre Sandberg, Tågföretagen och Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik. Samtliga deltagare konstaterade att Vested-modellen är intressant för branschen samt att bristen på tillit och samarbete behöver arbetas vidare på. Det finns ett behov av att designa avtal som fokuserar på en gemensam målbild och som bygger på gemensamma visioner och problembild.

Här kan du ta del av hela seminariet

Vi vill tacka alla deltagare för många bra inspel och bra diskussion. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med Vested-modellen och framtidens affärsavtal.

Bildtext:

Deltagare på seminariet: Eva Nord, SJ, Håkan Skog, VR Sverige, Henrik Dahlin, MTR Nordic, Anna Höjer, Transdev, Roger Vahnberg, Västtrafik, Mattias Goldmann, moderator 2030-sekretariatet, Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik och Pierre Sandberg, Tågföretagen