Hoppa till innehåll

Remissvar angående Res lätt med biljett

Tågoperatörerna stödjer generellt sett utredningens Res lätt med biljett (DS 2015:11) förslag som på ett bra sätt gynnar inriktningen att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig.

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast

Res lätt med biljett