Hoppa till innehåll

Remissvar Arlanda – en plan för framtiden

Tågföretagen välkomnar utredningen och instämmer i att Arlanda är en viktig knutpunkt i Sverige. På grund av Sveriges stora geografiska avstånd, export- och importberoende samt pågående industriella utveckling är fungerande person- och godstransporter viktiga för att upprätthålla utvecklingen i landet. Goda förbindelser och internationella kommunikationer behöver fungera bra för att Sveriges internationella ambitioner ska upprätthållas och utvecklas, inte minst givet det säkerhetspolitiska läget som vi befinner oss i. När det gäller utvecklingen av fossilfritt flyg får man förutsätta att nationella målbilder sätts utifrån realistiska perspektiv med hänsyn till en helhet som leder till uppfyllande av ambitiösa klimatmål år 2045.

Tågföretagen har av naturliga skäl fokuserat på de delar i utredningen som berör järnvägsförbindelserna till och från Arlanda. Tågföretagens utgångspunkt är att infrastrukturen behöver utformas på ett sätt som stödjer bättre samverkan mellan trafikslagen. Rent historiskt har flygplatsers anslutning till järnvägen inte haft samma prioritet som i övriga EU-länder, till exempel Tyskland och Frankrike. I Europa har flygplatser allt som oftast naturliga anslutningar till fjärrtåg, regionaltåg och lokal kollektivtrafik. Det är därför välkommet att utredningen diskuterar ytterligare utveckling av järnvägsanslutningen till och från Arlanda. Tågföretagen vill dock poängtera att det är av största vikt att inte sluta vid Arlanda, utan att i framtiden även titta på anslutningarna till Landvetter.

Status
Besvarad

Från
Infrastrukturdepartementet

Svar senast
31 oktober 2022

Arlanda flygplats - en plan för framtiden Ds 2022:11