Hoppa till innehåll

Remissvar om nationell trafikledning

Trafikverket har upphandlat ett nytt system för nationell trafikledning som ska implementeras under perioden 2015-2019. Tågoperatörerna är positiva till en nationell trafikledning, men trafikledningen är järnvägstrafikens ”hjärta. Blir det störningar i hjärtat insjuknar hela systemet. Projektet måste därför genomföras på ett säkert sätt.

BTO understryker i remissvaret att berörda parter måste samverka, att det finns risker för trafikstörningar i samband med organisations- och teknikförändringarna och att BTO vill ha svar på en rad frågor för att kunna ta ställning till alla delar av förslaget.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast