Hoppa till innehåll

Remissvar på Kapacitetsutredningen del 2

Tågoperatörerna har skickat in ett remissvar till Trafikverkets andra del i Kapacitetsutredningen, som omfattar förslag på lösningar fram till år 2025 och även en utblick mot 2050.

Trafikverkets remissutgåva bestod av fyra delrapporter (med länkar för nedladdning):

Som introduktion med en kort sammanfattning publicerades även ett missiv.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast