Hoppa till innehåll

Tåg­företagens yttrande om förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

Tågföretagen noterar att regeringens förslag till ny lag och förordning i mångt och mycket liknar den förordning som togs fram i samband med flyktingkrisen 2015 och Rysslands invasion i Ukraina 2022, detta trots den kritik som då framfördes från transportbranschen.

För Tågföretagens medlemmar och dess resenärer fick lösningen som togs i samband med flyktingströmmen 2015 omfattande och negativa konsekvenser. Bland annat i form av färre tåg, betydande påverkan på arbetspendlingen mellan Sverige och Danmark samt markanta kostnadsökningar. Inte heller denna gång är det framlagt hur transportörerna ska kompenseras för de ökade kostnaderna när de tilldelas ansvar som bör åligga myndigheter och som dessutom leder till förlorade intäkter för järnvägsföretagen. Detta är en upprepning från 2015 då detta reglerades i efterhand efter hemställan från Tågföretagen tillsammans med Sveriges bussföretag och Svensk sjöfart.

Tågföretagen ser det inte som möjligt att upprätthålla Sveriges gränsskydd med – i vårt fall – tågpersonal. När det handlar om att vidta åtgärder med anledning av ”allvarlig fara för den allmänna ordningen” är det direkt olämpligt att lägga det ansvaret på obeväpnad tågpersonal, vars uppdrag inte omfattar bevakning och som utgår från ett avtal om upphandlad trafik. Gränskontroller som innefattar identitetskontroll utgör myndighetsutövning och bör även fortsättningsvis utföras av Polismyndigheten med bistånd av Tullverket och Kustbevakningen, inte av transportören. Dessa myndigheter har den utbildning och kompetens som krävs för att bedöma äkthet och giltighet av identitetshandlingar.

Läs Tågföretagens yttrande till promemoria (dnr LI2023/02926)

Status
Besvarad

Från
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Svar senast
13 oktober 2023

Remiss av förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige