Längre lastbilar på det svenska vägnätet – Trafikverkets planer ifrågasätts

Tågoperatörerna ifrågasätter starkt om de planer som presenteras i Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter” leder mot målbilden för klimatomställningen. Det skriver Tågoperatörerna i sitt remissvar på Dnr I2019/01058/TM.

Tågoperatörernas viktigaste konkreta invändning mot Trafikverkets utredning är den synnerligen bristfälliga konsekvensutredningen av hur förslaget påverkar möjligheterna att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart – vars genomförande särskilt betonats i uppdraget.

Läs hela remissvaret

The Swedish railway sector since the 1988 railway reform (pdf)
Report from Royal Institute of Technology, Prof. Bo-Lennart Nelldal Phd, 2001, TRITA-IP AR 01-98

Study on the Effects of the Introduction of LHVs on Combined Road-Rail Transport and Single Wagonload Rail Freight Traffic (pdf)
KP Transport Consultans in co-operation with Fraunhofer

Chart: Practical experience: Mega trucks shifted traffic from rail to road in Sweden (pdf)
Allienz proSchiene

Efficient train systems for freight transport – A systems study (pdf)
Editor: Prof. Bo-Lennart Nelldal; PhD, Royal Institute of Technology

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Redovisning av ett forskningsprojekt (pdf)
Projektledare: Emeli Adell, Lunds universitet

Kostnadsutveckling järnväg-lastbil (pdf)
Bo-Lennart Nelldal, Bolle Rail Research

Detta ärende

Status


Från

Trafikverket


Svar senast

7 oktober 2019


Länk till remiss

Remiss av Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter