Hoppa till innehåll

Längre lastbilar på det svenska vägnätet – Trafikverkets planer ifrågasätts

Tågoperatörerna ifrågasätter starkt om de planer som presenteras i Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter” leder mot målbilden för klimatomställningen. Det skriver Tågoperatörerna i sitt remissvar på Dnr I2019/01058/TM.

Tågoperatörernas viktigaste konkreta invändning mot Trafikverkets utredning är den synnerligen bristfälliga konsekvensutredningen av hur förslaget påverkar möjligheterna att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart – vars genomförande särskilt betonats i uppdraget.

The Swedish railway sector since the 1988 railway reform (pdf)
Report from Royal Institute of Technology, Prof. Bo-Lennart Nelldal Phd, 2001, TRITA-IP AR 01-98

Efficient train systems for freight transport – A systems study (pdf)
Editor: Prof. Bo-Lennart Nelldal; PhD, Royal Institute of Technology

Kostnadsutveckling järnväg-lastbil (pdf)
Bo-Lennart Nelldal, Bolle Rail Research