Hoppa till innehåll

Konstruktiva relationer borgar för kollektivavtals­utveckling

Tågföretagen, ett av nio förbund i Almegasfären, ska genom ett strategiskt förhållningssätt till arbetsgivarfrågorna alltid sträva efter konstruktivitet och kollektivavtalsutveckling gentemot branschens fackförbund. Målet är att successivt närma oss ett tillstånd där branschens tidigare konfliktpräglade historia, byts ut mot en av samförstånd och partsgemensamt utvecklande präglad kultur.

Arbetsgivare och fackförbund ska i detta nya läge, i samarbetsanda identifiera branschens framtida behov och kontinuerligt förhandla fram lösningar som borgar för ökad attraktivitet för branschens företag på arbetsmarknaden, högre kompetens hos branschens medarbetare, kvalitet och effektivitet i verksamhetens samtliga processer och därmed ökad konkurrenskraft gentemot andra transportslag.

Kollektivavtal spårtrafik

Bransch­avtalet Spårtrafik är ett centralt avtal som Almega har träffat med sina motparter Seko, ST, SRAT (före detta Saco-förbundet Trafik & Järnväg) och Sveriges Ingenjörer. Avtalet gäller för företag som utför spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet som tillhör Tåg­företagen. Med spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet avses företag som utför person- eller godsbefordran på spår samt företag som utför service och/eller andra uppgifter som syftar till att kärnverksamheten, det vill säga att person- och godsbefordran fungerar.

Avtalet innehåller bland annat regleringar kring anställningsformer, arbetstider, olika former av ledigheter, ersättningsregler som till exempel övertid/mertid/OB/restid, men också regleringar kring anställningars upphörande, förhandlingsordning och Flexpension. Avtalet innehåller även en särskild arbetstidsbilaga för nytillkommande fjärrtågs­företag.

Avtalet gäller för tiden 1 december 2020 till och med 30 april 2023.

Kollektiv­avtalet och rådgivning i arbetsrätt hittar du som medlem i Arbetsgivarguiden.

Pierre Sandberg

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 69 22 +46 73 841 84 92 E-post

Läs mer

Victor Drakes

Arbetsrättsexpert

Stockholm

+46 8 762 68 56 +46722011314 E-post

Läs mer