Hoppa till innehåll

Konstruktiva relationer borgar för kollektivavtals­utveckling

Tåg­företagen ska genom ett strategiskt förhållningssätt till arbetsgivarfrågorna alltid sträva efter konstruktivitet och kollektivavtals­utveckling gentemot branschens fack­förbund. Målet är att skapa ett tillstånd av samförstånd och en av partsgemensamt utforskande präglad kultur.

Arbetsgivare och fack­förbund ska i samarbetsanda identifiera branschens framtida behov och kontinuerligt förhandla fram lösningar som borgar för ökad attraktivitet för branschens företag på arbetsmarknaden, högre kompetens hos branschens medarbetare, kvalitet och effektivitet i verksamhetens samtliga processer och därmed ökad konkurrenskraft gentemot andra transportslag.

Avtal23

Nu har avtalsrörelsen för spårtrafik startat och arbetsmarknadens parter har växlat yrkanden. Fokus ligger nu på att arbeta fram nya kollektivavtal som ska reglera branschens löner och villkor. Det nuvarande avtalet för spårtrafik löper ut den 30 april.

Under de senaste åren har järnvägsbranschen handskats med flertalet utmaningar som på olika sätt har påverkat Tågföretagens medlemmar. Konsekvenserna av flerårig pandemi och efterföljande brist på lokförare och tekniker, samt omfattande utmaningar kopplade till Trafikverkets planeringssystem MPK är några centrala exempel på utmaningar som branschen dagligen handskas med. Till detta har vi även ett påfrestande säkerhetsläge, stigande inflation och en av Europas sämsta tillväxtprognoser.

Tågföretagen ser fram emot lösningsfokuserade förhandlingar och konstruktiva dialoger med branschens fackförbund. Målet är att arbeta fram långsiktiga lösningar för att behålla och stärka branschens attraktivitet samt stärka branschens ställning genom konkurrenskraftiga villkor.

Kollektivavtal spårtrafik

Bransch­avtalet Spårtrafik är ett centralt avtal som Almega har träffat med sina motparter Seko, ST, SRAT (före detta Saco-förbundet Trafik & Järnväg) och Sveriges Ingenjörer. Avtalet gäller för företag som utför spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet som tillhör Tåg­företagen. Med spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet avses företag som utför person- eller godsbefordran på spår samt företag som utför service och/eller andra uppgifter som syftar till att kärnverksamheten, det vill säga att person- och godsbefordran fungerar.

Avtalet innehåller bland annat regleringar kring anställningsformer, arbetstider, olika former av ledigheter, ersättningsregler som till exempel övertid/mertid/OB/restid, men också regleringar kring anställningars upphörande, förhandlingsordning och Flexpension. Avtalet innehåller även en särskild arbetstidsbilaga för nytillkommande fjärrtågs­företag.

Avtalet gäller för tiden 1 december 2020 till och med 30 april 2023.

Kollektiv­avtalet och rådgivning i arbetsrätt hittar du som medlem i Arbetsgivarguiden.

Pierre Sandberg

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 69 22 +46 73 841 84 92 E-post

Läs mer

Victor Drakes

Arbetsrättsexpert

Stockholm

+46 8 762 68 56 +46722011314 E-post

Läs mer