Hoppa till innehåll
panel Svenska Resebranschföreningens seminarium

Akuta åtgärder i trafik­planeringen

Avtalsförhandlingarna inom spårtrafiken fortsätter. I går kom beskedet att Sekos varsel om tågstrejk som skulle träda i kraft den 11 maj skjuts upp till den 15 maj kl. 15.00. Detta ger ytterligare tid att förhindra en strejk som för branschen och samhället skulle få stora konsekvenser. Tågföretagen är positiva till att Seko skjuter upp sina varslade stridsåtgärder. Förhandlingarna fortsätter under helgen och Tågföretagens inställning är givetvis att fortsätta vara samarbetsinriktade och att komma med konstruktiva förslag för att slutligt ro avtalet i hamn.

Sedan Seko varslade om stridsåtgärder har media flitigt rapporterat om de konsekvenser som strejken och exempelvis övertidsblockaden kan medföra. Förutom att många resenärer, framför allt arbetspendlare, påverkas kan en utbruten strejk även leda till stora utmaningar för näringslivet som en följd av rubbade transportflöden och hastigt inställda transporter. Övertidsblockaden kommer även att ytterligare belasta schemat för lokförare då exempelvis trafikstörningar, akuta sjukskrivningar och sena leveransen av tåglägen från Trafikverket inte kommer kunna hanteras proaktivt. Godset måste fram och nu förbereder sig ett flertal företag på att transportera gods med lastbil i stället för tåg. 

I detta tuffa läge har dessvärre Trafikverkets redan sena leveranser av tåglägen – med befintligt arbetssätt i trafikplaneringen – spårat ur. I ett försök att åter komma upp på banan har Trafikverket denna vecka presenterat förslag på nya, men tillfälliga, arbetssätt för att kunna öka framförhållningen av tåglägen som berörs av banarbeten till fyra veckor i slutet av sommaren. Tågföretagens förutsättningar att få fram scheman, biljetter samt person- och godstransporter är beroende av Trafikverkets leverans. Branschen tog tillfället i akt att i veckan lyfta dessa perspektiv och behovet av styrande avtalsvillkor med representanter för Trafikverket och Trafikutskottet i samband med Svenska Resebranschföreningens årsmöte.

Till följd av pågående avtalsförhandlingar är Tågföretagens årsmöte flyttat till den 30 maj. På årsmötet kommer verksamhetsåret 2022 att presenteras och ny ordförande samt styrelse kommer att väljas.

Trevlig helg!