Hoppa till innehåll

Lastsäkring

Det finns ett europeiskt regelverk för lastsäkring som tågoperatörer i Sverige måste följa. Det regelverket finns här nedan.

Tågföretagen förvaltade regelverket för lastsäkring fram till och med årsskiftet 2020/2021 genom ett konsultuppdrag som under åren 2017–2020 finansierats av Trafikverket. Från och med 2021 finns inget beslut om fortsatt finansiering men sedan tidigt 2020 bedriver Tågföretagen påfdverkansarbete mot Regeringskansliet för att få till en fortsättning. Tågföretagens målbild är att under 2023 hitta en slutlig lösning för det fortsatta arbetet med regelverket för lastsäkring på järnväg. Den föredragna lösningen innebär ett fortsatt statligt ansvar där regeringen ger i uppdrag till Trafikverket eller Transportstyrelsen att finansiera branschens behov av regel- och metodutveckling inom lastsäkring.

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer