Hoppa till innehåll

Lastsäkring

Tågföretagens målbild är att under 2024 hitta en slutlig lösning för det fortsatta arbetet med regelverket för lastsäkring på järnväg. Den föredragna lösningen innebär ett fortsatt statligt ansvar där regeringen ger i uppdrag till Trafikverket eller Transportstyrelsen att finansiera branschens behov av regel- och metodutveckling inom lastsäkring.

Tågföretagen förvaltade regelverket för lastsäkring fram till och med årsskiftet 2020/2021 genom ett konsultuppdrag som under åren 2017–2020 finansierats av Trafikverket. Från och med 2021 finns inget beslut om fortsatt finansiering men sedan tidigt 2020 bedriver Tågföretagen påfdverkansarbete mot Regeringskansliet för att få till en fortsättning. Tågföretagens målbild är att under 2023 hitta en slutlig lösning för det fortsatta arbetet med regelverket för lastsäkring på järnväg. Den föredragna lösningen innebär ett fortsatt statligt ansvar där regeringen ger i uppdrag till Trafikverket eller Transportstyrelsen att finansiera branschens behov av regel- och metodutveckling inom lastsäkring.

I juni 2022 fick Transportstyrelsen uppdrag från regeringen att redovisa en motiverad bedömning av om den omständigheten att Tågföretagen har upphört att driftsförhållandeanpassa UICs lastsäkringsmetoder för bruk vid godstransporter på svenska järnvägsnät medför att risken för olyckor i järnvägssystemet ökat eller kan komma att öka på ett oacceptabelt sätt. Uppdraget har slutredovisats till Regeringskansliet och varit ute på remissunder våren 2023. Frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Det finns ett europeiskt regelverk för lastsäkring som tågoperatörer i Sverige måste följa. Det regelverket finns här nedan.

Tillfällig publicering

Lastanvisning 1-9974-A-23: Ämne (Slabs) lastade i heltåg.

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer