Hoppa till innehåll

Marknads­anpassad planering av kapacitet

Tågföretagen arbetar aktivt med att följa utrullningen av Marknadsanpassad planering av kapacitet, MPK, samt tillvarata och driva järnvägsföretagens intressen. Områden som Tågföretagen bevakar är projektet i stort, riskanalyser, konsekvenser av förseningar, avsaknad av funktionalitet samt ekonomiska konsekvenser för järnvägsföretagen.

I samband med införandet har Trafikverket även att anpassa och förändra arbetssätt inom trafikplanering och trafikledning vilket påverkar såväl järnvägsföretag och entreprenörer som nyttjar järnvägen. Tågföretagen kan konstatera att vi fortfarande inte fullt ut vet hur arbetssätten ska se ut när städningen efter införandet är klart.

Utrullningen av det nya systemet har varit utmanande för såväl Trafikverket som järnvägsföretagen där arbetet med tågplan 2023 försenats kraftigt och överhängande risk finns att det även kommer att påverka tågplan 2024 väsentligt.

Med metoden successiv planering vill Trafikverket skapa större flexibilitet än med tidigare metod och skapar därmed utrymme på spåren för andra tåg eller banarbeten. Successiv planering förväntas öka tågplanens tålighet mot störningar, genom att optimera kapaciteten när detaljplaneringen sker i takt med att förutsättningarna ändras.

Vad är MPK?

Vad: Trafikverket utvecklar nya digitala lösningar för enklare och mer transparent planering av järnvägens användning samt – genom metoden successiv planering – bättre utnyttjande av befintlig kapacitet.

Varför: MPK frigör och optimerar järnvägens totala kapacitet som kan användas till att köra fler tåg och till fler underhålls- och investeringsåtgärder. Vi använder järnvägen smartare.

Hur: Med moderna arbetssätt och verktyg skapar MPK enklare, snabbare och mer transparent planering av järnvägens användning.

När: Utvecklingsarbete pågår och första steget implementerades i samband med Tågplan 23.

Lina Lagerroth

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 67 13 +46 76 767 88 56 E-post

Läs mer