Marknads­anpassad planering av kapacitet

Marknads­anpassad planering av kapacitet, MPK, handlar om att ta fram nya arbetssätt och verktyg för att frigöra och optimera järnvägens fulla kapacitet.

Våra lösningar för att marknadsanpassa planeringen av kapacitet är bland annat:

  • Optimera användningen av kapacitet, förbättra planeringen och öka flexibiliteten.
  • Öka transparensen och sänka instegströskeln för nya aktörer.
  • Öka delaktighet, kundinteraktion och självservice för tågbolag och entreprenörer.
  • Göra Trafikverket mer effektivt, flexibelt och anpassningsbart till förändrade behov och marknadsförutsättningar.