Hoppa till innehåll

I den vinterkyla som råder är reserverna i infrastrukturen ansträngda, det gäller både för underhåll, avisning och fordonstillgång. De tågföretag som trafikerar den svenska järnvägen arbetar intensivt med dessa frågor just nu. Det handlar om att leverera – utmaningarna till trots – så mycket som möjligt av de transporter som utlovats. Pusslet blir svårt när de löpande underhållsbehoven peakar under de tuffa vinterförhållandena. Våra fordonsverkstäder har dock en begränsad kapacitet och på kort sikt är hjulsvarvning och avisning av tågen de mest begränsande faktorerna. Samtidigt är järnvägen i sig föråldrad och har ett stort underhållsbehov, vilket ställer krav på fordonen. Som konstaterades vid möte med infrastrukturministern i november har branschen dock haft ett gott läge i vinterförberedelserna, men självfallet finns det alltid mer att göra för att optimera planeringen under extremförhållanden. Acceptansen och betalningsviljan för mer insatser bland kunderna finns, men är inte oändlig.

Lokförarstrejken i Tyskland får effekter för svenska tågföretag som kör gränsöverskridande trafik såsom Green Cargo, Hector Rail, SJ och Snälltåget. Det har lett till en del inställda tåg och godståg kan bli stående på ”fel” plats mellan avgångs- och ankomstdestination.

Arlandas utveckling står på agendan. Köpenhamns flygplats är det självklara flygnavet i Skandinavien. Alla tågstationer i södra Sverige har skyltar som visar vägen till den danska flygplatsen, det bara att hoppa på tåget. Arlanda ska självfallet lyftas och inspiration kan hämtas från planeringen av och omkring den danska flygplatsen.

Det är ingen hemlighet att Trafikverkets införande av tågplaneringssystemet MPK har kantats av en lång rad utmaningar. Det fanns också stora säkerhetsbrister i införandet under hösten 2022. Tågföretagen och våra medlemmar var tidigt ute och varnade för de brister som Transportstyrelsen nu har identifierat i ett föreläggande mot Trafikverket, se separat artikel.

I nästa vecka ser vi med spänning fram emot att Trafikverket presenterar svar på regeringsuppdraget inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för planperiod 2026–2037. Det kommer finnas mycket av intresse i rapporten. Trafikverkets hanteraring av frågan om alternativa finansieringsmodeller hamnar i brännpunkten, inte minst mot bakgrund av näringslivets stora intresse för ytterligare resurser till underhåll och utbyggnad, senast manifesterat i GP av Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Trafikverket behöver åtgärda säkerhetsbrister

Trafikverkets införandeprocess av MPK har sedan start kantats av diverse utmaningar. Sedan MPK gick live har tågplaneringen fungerat otillfredsställande. Transportstyrelsen har gjort en tillsyn och presenterar nu resultatet. Transportstyrelsen identifierar ett flertal säkerhetsbrister och förelägger Trafikverket att åtgärda dessa brister. Läs mer

Medielänkar vecka 2

Facken och branschen: Skrota förslaget om id-kontroller, regeringen

Regeringen har presenterat ett förslag på en lag som förbjuder transporter av personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Vi uppmanar regeringen att skrota förslaget, skriver företrädare för Kommunal, Seko, Tågföretagen, Svensk kollektivtrafik och Sveriges bussföretag.
Läs artikeln på altinget.se

Hårda kritiken efter trafikkaoset: ”Inte extremväder när det händer hela tiden”

Inställda tåg, kraftiga förseningar och lokförare som tvingas sopa bort snö manuellt från spårväxlar. Trafikverket får hård kritik för att det blir kaos varje vinter. ”Jag tycker inte att vädret är så överraskande, det snöar varje år”, säger Lina Lagerroth på Tågföretagen till TN.
Läs artikeln på tn.se

Hård kritik mot Trafikverket

Det fanns stora säkerhetsbrister i tågplaneringssystemet MPK när Trafikverket införde det hösten 2022. Transportstyrelsen riktar nu ett föreläggande mot Trafikverket att åtgärda bristerna.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Trafikverkets tabbe: Skyllde kökaos på bilisterna

Uppgiften från Trafikverkets presschef Bengt Olsson om att bilister trotsat polisens avspärrningar i samband med kökaoset på E22 i förra veckan stämmer inte, kan Ekot nu berätta.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Allvarliga brister” när nytt tågsystem infördes

Flera säkerhetsbrister fanns när Trafikverket införde sitt system för tågplanering, MPK. Nu måste myndigheten åtgärda problemen.
Läs artikeln på msn.com

Experten: Klart man kan få tågen att gå i kylan

SJ har den senaste tiden ställt in flera avgångar på grund av snö och kyla. Men det skulle kunna undvikas. Det menar Oskar Fröidh, tågforskare vid KTH som föreslår flera lösningar.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Svarvning viktigare än avisning

Möjligheten att hålla igång tågtrafiken i långvarig snö och kyla beror främst på tillgången på hjulsvarvning och avisning. Hjulsvarvarna måste bli fler men det är inte lönsamt att bygga avisningshallar.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

SJ ställer in avgångar minst två veckor framåt

Fordonsbrist och kyla gör att SJ ställer in tåg på de mest trafikerade spåren i dag. Totalt berörs 16 avgångar, främst mellan Göteborg, Stockholm och Malmö – och så kommer det att fortsätta i två veckor framåt. Hör SJ:s presschef Tobbe Lundell förklara varför.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Infrastrukturen måste börja möta näringslivets behov

Vägar med potthål och förseningar på järnvägen orsakar kostnader för svenska företag. Störningar i transportsystemet gör det mindre attraktivt att driva företag och investera i Sverige. Nu måste landets vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser framtidssäkras, skriver Jan-Olof Jacke.
Läs artikeln på gp.se

2030 ska tågtrafiken funka – 100-årig utrustning byts ut

Först år 2030 kan SJ-tågen gå i tid igen. Det pågår flera arbeten med järnvägsnätet som måste åtgärdas – och det kommer ta tid. Bengt Olsson på Trafikverket förklarar.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Lars Calmfors: Dags för underskottsmål – Sverige har råd att låna till klimatinvesteringar

Svensk finanspolitik styrs av ett mål om överskott i de offentliga finanserna. Den offentliga sektorns finansiella sparande, skillnaden mellan intäkter och utgifter, ska uppgå till 1/3 procent av bnp i genomsnitt över en konjunkturcykel.
Läs artikeln på dn.se

Diskussion om att låna pengar till vägar och järnvägar

Inget av riksdagspartierna utesluter att det kan behövas lån för att klara av att göra de investeringar som behövs i svenska vägar och järnvägar. Moderaterna och Socialdemokraterna har beslut från sina stämmor på att statliga lån kan bli aktuella för vissa projekt.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Ministern: Öppen för att låna pengar till väg och järnvägar

Det kan bli aktuellt att låna pengar till vägar och järnvägar, anser infrastrukturministern Andreas Carlsson (KD). Inget av riksdagspartierna utesluter att det kan behöva lånas pengar till detta ändamål. Sverigedemokraternas trafikpolitiske talesperson Thomas Morell vill först se att det ”städas upp” bland pågående projekt, för att få ned kostnaderna, innan det fattas beslut om finansieringen.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Banedanmark revolutionerar landets järnväg med nya digitala signalsystem

Banedanmark är mitt i en stor omställningsprocess där de gamla, analoga signalsystemen längs Danmarks järnvägsnät ersätts med nya, digitala system. Fram till 2030 kommer över 2.600 kilometer av både fjärr- och S-banenätet att utrustas med denna avancerade teknologi. Danmark är först i Europa med att implementera digitala signalsystem i hela landet.
Läs artikeln på transportochlogistik.se

In Europe, Trains Are Full, and More Are on the Way

Amid concerns about climate change, demand for rail service is strong, and both governments and private investors are trying to keep up. Even Eurostar may see competition on its London-Paris route.
Läs artikeln på nytimes.com