Hoppa till innehåll

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Partnersamverkan.se

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom Kollektivtrafiksverige. Gemensamt drivs projekt och aktiviteter för att förbättra kollektivtrafiken, bland annat genom att kommunicera och följa upp branschmål och att utveckla avtalsprocessen.

Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Taxiförbundet samt Jernhusen.

Modellavtal och vägledningar

Vi tar fram stöd, modellavtal, verktyg och vägledningar som stöd för alla som arbetar med kollektivtrafik i Sverige. Här hittar du också broschyrer, branschgemensamma avtalsrekommendationer inklusive modellavtal och kravbilagor, branschgemensamt miljöprogram och funktionskrav för olika fordon.

Goda exempel

För att visa på fördelarna med ökad kollektivtrafik håller vi hela tiden utkik efter goda exempel från branschen, exempel som kan inspirera och vägleda andra på vägen mot målet att öka kollektivtrafikens marknadsandel och som i praktiken visar att resandet faktiskt går att öka.

Artiklar

Pierre Sandberg

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 69 22 +46 73 841 84 92 E-post

Läs mer