Välkommen ombord igen – nu nystartar vi kollektiv­trafiken!

Restriktionerna är över och nu är det dags för en nystart. På initiativ av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Buss­företag och Tåg­företagen påbörjas nu ett nytt projekt med mål, visioner och konkreta förslag på hur vi kan utveckla kollektiv­trafiken i Sverige.

Just nu finns en unik möjlighet att nystarta kollektiv­trafiken. När fler återigen åker till jobb, skola och fritidsaktiviteter blir det extra tydligt hur mycket kollektiv­trafiken behövs för att underlätta vardagen och bidra med nytta i samhället. Kollektiv­trafiken bidrar inte bara till att lösa den akuta klimatkrisen utan även till att skapa förutsättningar för människor att leva och arbeta där de vill.

Branschens tidigare gemensamma mål om ett fördubblat resande till 2020 och en fördubblad marknadsandel på sikt var på god väg att uppnås innan pandemin slog till. Nu är det dags att ta nästa steg med nya mål.

Tillsammans har branschen tagit fram en programförklaring. Programförklaringen kommer att vara i fokus den 1 februari på en konferens dit branschen blir inbjuden. Håll utkik efter inbjudan!

Läs mer om nystart för kollektiv­trafiken på Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks webbplats.

Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en viktig samverkansarena för aktörerna inom kollektivtrafiksverige. Det är en mötesplats där partsintressen diskuterar gemensamma frågeställningar och problem underlättar hantering av både dagsaktuella frågor och framtida utmaningar.

Bakom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik står Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Buss­företag, Svensk Taxi­förbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket, Jernhusen och Tågoperatörerna. Ordförandeposten roterar mellan de olika parterna som ingår i Partnersamverkan.

Parterna står bakom målet om att fördubbla kollektivtrafikresandet till 2030.

Läs mer om partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik