Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en viktig samverkansarena för aktörerna inom kollektivtrafiksverige. Det är en mötesplats där partsintressen diskuterar gemensamma frågeställningar och problem underlättar hantering av både dagsaktuella frågor och framtida utmaningar.

Bakom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik står Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Buss­företag, Svensk Taxi­förbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket, Jernhusen och Tågoperatörerna. Ordförandeposten roterar mellan de olika parterna som ingår i Partnersamverkan.

Parterna står bakom målet om att fördubbla kollektivtrafikresandet till 2030.

Läs mer om partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik