Sociala dialogen

Tåg­företagen är medlem i Community of European Railways, CER och aktiva i den Sociala Dialogen inom EU. Den sociala dialogen är samtal och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare och ibland politiker på EU-nivå och finns med i EU-fördraget.

Arbetsgivarnas roll i EU:s sociala dialog är att vid behov av internationella gränsöverskridande överenskommelser, ingå kollektivavtal i specifika frågor på EU-nivå. Det gäller dock inte löneförhandlingar vilket enbart sker på nationell och lokal nivå. Kollektivavtalen upphöjs sedan av ministerrådet till lag inom EU.

Exempel på avtal som blivit lagstiftning och implementerats i svensk arbetsrätt är överens­kommelsen mellan CER och (Europeiska Transportfederationen) ETF gällande kör- och vilotider vid gränsöverskridande tågtrafik från 2005.

Förhandlingschefen för Tåg­företagen företräder Sverige via CER i förekommande förhandlingar inom den sociala dialogen på mandat och uppdrag av Tåg­företagens styrelse.