Hoppa till innehåll

Sociala dialogen

Tågföretagen är medlem i Community of European Railway and Infrastructure Companies, CER och därigenom aktiva i den sociala dialogen inom EU. Den sociala dialogen är samtal och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare och ibland politiker på EU-nivå. Den sociala dialogen följer av EU-fördraget.

Läs mer om CER:s arbete med social affairs

Arbetsgivarnas roll i EU:s sociala dialog är att vid behov av internationella gränsöverskridande överenskommelser, ingå avtal gentemot de fackliga organisationerna i specifika frågor på EU-nivå. Detta gäller dock inte löneförhandlingar vilka enbart sker på nationell och lokal nivå. Kollektivavtalen upphöjs sedan av ministerrådet till lag inom EU.

Exempel på avtal som har blivit lagstiftning och implementerats i svensk arbetsrätt är överenskommelsen mellan CER och ETF (Europeiska Transportfederationen) gällande kör- och vilotider vid gränsöverskridande tågtrafik från 2005.

Förbundsdirektören för Tågföretagen företräder Sverige via CER i förekommande förhandlingar inom den sociala dialogen på mandat och uppdrag av Tågföretagens styrelse.

Pierre Sandberg

Förbundsdirektör

Stockholm

+46 8 762 69 22 +46 73 841 84 92 E-post

Läs mer