Hoppa till innehåll

Tillsammans för tåg i tid, TTT

Idag når drygt nio av tio tåg sin slutstation senast fem minuter efter tidtabell. I samhället idag är punktlighet ett återkommande samtalsämne och även mindre störningar kan få stort utrymme i medier, både sociala och redaktionella. Resenärer ska känna tillit till att tågen går som de ska och kommer fram i tid. Det är en grundförutsättning för järnvägen.

Gå till TTT:s webbplats

För att resenärerna ska vara nöjda med punktligheten samlas hela branschen för att efter tre grundläggande principer öka punktligheten och i förlängningen förtroendet för järnvägen. De är:

  • att sätta fokus på innovation, projekt och tydliga nyckeltal
  • att arbeta tvärfunktionellt inom utpekade geografiska områden och stråk
  • att samla hela branschen för att höja genomförandekraften i åtgärder som prioriteras

Det övergripande målet för järnvägs­branschen är att 95 procent av alla tåg ska ankomma sin slutstation senast fem minuter efter ordinarie tidtabell.

TTT – ett samverkansprojekt inom JBS

Tillsammans för tåg i tid, TTT, är ett samarbete mellan järnvägsbranschens aktörer inom ramen för Järnvägs­branschens samverkansforum, JBS. Syftet med samarbetet är att sätta järnvägssystemets funktion i fokus och bidra till att öka punktligheten. Arbetet för att förbättra punktligheten sker systematiskt och långsiktigt. Det sker synligt och transparent.

Artiklar

Läs fler artiklar om TTT

Lina Lagerroth

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 67 13 +46 76 767 88 56 E-post

Läs mer