Tillsammans för tåg i tid

Tillsammans för tåg i tid, TTT, är ett samarbete mellan järnvägs­branschens aktörer, med syfte att sätta järnvägssystemets funktion i fokus och bidra till att öka punktligheten. Arbetet för att förbättra punktligheten sker systematiskt och långsiktigt. Det sker synligt och transparent.

Varje år sker en utvärdering av arbetet som redovisas på en resultatkonferens.

Parter i samarbetet är Jernhusen, Västtrafik, Svensk Kollektivtrafik, Skåne­trafiken, Region Stockholm, Swedtrain, Trafikverket och Tåg­företagen.