Hoppa till innehåll

Konkreta besparingar på 100 miljarder – fullt möjligt

Blir nybyggnation bara dyrare och dyrare? Nej, inte om man får tro färska rön från Trafikverket. Det finns tiotals miljarder att spara. Konceptet tåg på brobanor, som vi berört tidigare, är en realitet och har fått fäste. När den detaljerade planeringen av nya sträckor genomförs bör naturligtvis övervägas i vilken utsträckning den kostnadsbesparande tekniken kan användas. Besparingarna skulle kunna överstiga 50 miljarder bara på projektet Nya stambanor och i kombination med den snabbare utbyggnadstakten, så uppstår ytterligare samhällsvinster. Även för annan järnvägsutbyggnad kan miljardbesparingar göras. Vi utesluter inte att besparingar och samhällseffekter i nivån 100 miljarder kan realiseras inom ramen för nuvarande ambitioner för järnvägsutbyggnad i Sverige.

Efter beslut av riksdagen i veckan gäller från den 1 juni 2022 ny järnvägslagstiftning i Sverige – motsvarande fjärde järnvägspaketet. Läs mer om ändringarna.

Trafikverket föreslår nu att myndigheten ska ta över tre underhållskontrakt från inom några år och därefter driva dessa i egen regi i syfte att lära sig mer om vad beställarrollen innebär och kräver. Tågföretagen rekommenderar inte denna utveckling. Vi anser att marknaden för järnvägsunderhåll ska få en chans att etablera sig innan det sker större förändringar, men liksom Trafikverket anser vi att det finns ett behov av Trafikverkets lärande som beställare. De huvudsakliga områden som kan bli aktuella för en överflyttning till myndighetsregi är Södra Malmbanan, Ostkustbanan och Mälarbanan. Läs mer i en separat artikel.

Punktligheten står i centrum för JBS – Järnvägsbranschens samverkansforums – viktigaste initiativ TTT, Tillsammans för tåg i tid. I veckan var det stormöte mellan branschens punktlighetsansvariga och JBS ledning. Det blev en väl investerad dag med många spännande diskussioner. Vi har en lång rad initiativ inom branschen som förbättrar vår punktlighet, men även arbetet med att bli mer effektiva vid störningar är prioriterat. Järnvägen är ett system med många olika aktörer, som vardera kan ses som en kugge i ett kugghjul, och ingen kan på egen hand nå full effekt utan att ta hänsyn till hur systemet fungerar och hur andra bidrar. Vi kan inspirera varandra genom de initiativ som startats och fallit väl ut.

Trevlig helg!

Industrialiseringen av Trafikverkets anläggning

Peter Uneklint, Trafikverket som ansvarar för bland annat ny industriell utbyggnad av järnvägen, har redovisat möjligheterna och effekterna för en modern utbyggnad av infrastrukturen. Potentialen för att bryta den negativa kostnadsutvecklingen är stor med den nya tekniken, en starkare kostnadskontroll är möjlig, liksom en förenkling av entreprenaden. Kostnadsminskningen jämfört med traditionell utbyggnad kan uppgå till mer än 20% och utbyggnaden kan snabbas upp väsentligt. Läs mer på stambanan.com

Medielänkar vecka 16

Pensionärer och bilägare stora vinnare

Försvaret, bönder och flyktingar får pengar i en vårändringsbudget som präglas av Rysslands invasion av Ukraina och stigande priser. Under tisdagen gick finansminister Mikael Damberg (S) med sin första budget till riksdagen.
Läs artikeln på svd.se

Regeringen höjer godsstödet – men säger ingenting om framtiden

Regeringen vill mer än dubblera det befintliga stödet för att stimulera överflyttning av gods från lastbilar. Men finansministern vill inte utlova att stödet ska behållas på den nivån framöver.
Läs artikeln på altinget.se

Arlanda som en multimodal transportnod

På det temat hade Swedavia och Transportföretagen bjudit in till en eftermiddag för ökad samverkan mellan transportslagen i syfte att minska den totala energianvändningen och skapa ökad bekvämlighet i det långväga resandet. Läs artikeln på byggastockholm.se

Massivt statsstöd till godstågen

Godstågsbolagen får över en miljard kronor i miljökompensation i år. Syftet är att flytta fler transporter från väg till järnväg. Nästan 60 procent går till Green Cargo.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Fel spår att förstatliga järnvägsunderhållet

Regeringen vill ta tillbaka visst järnvägsunderhåll i egen regi. Men att återförstatliga underhållet kommer att leda till att hundratals miljoner kronor försvinner från konkreta underhållsåtgärder. Dessutom riskerar det att leda till osäkerhet för företagen inom entreprenadbranschen, skriver Nils Paul, ansvarig infrastruktur.
Läs artikeln på svensktnaringsliv.se

Kritiken: Järnväg blir sämre trots satsning

I inslaget uttalar sig nfrastrukturminister Tomas Eneroth och Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter SJ.

SJ slutar köra Öresundstågen i förtid

SJ och Öresundståg bryter sitt åttaåriga avtal efter bara två år på grund av meningskiljaktigheter. Men båda parter är överens om att resenärerna ska gå skadelösa.
Läs mer på svt.se