Hoppa till innehåll
Nu finns Trafikverkets uppföljningsrapport för vintern 2018–2019 att läsa på trafikverket.se.

Syftet med detta arbete är att minska effekter av väderrelaterade störningar och visar på resultatet av det förebyggande och operativa arbete med snö- och isröjning av järnvägsanläggningen som genomförs tillsammans med entreprenörer och järnvägsföretag. Rapporten avser vecka 46 2018 tom vecka 11 2019.

Den samlade bedömningen är att beredskapen varit relativt god under perioden och att merförseningstimmar på grund av snö och is i växlar varit färre än på flera år. Tilläggas bör att vintern 2018–2019 var mildare än normalt och nederbörden blev något rikligare än normalt. Uppseendeväckande väderhändelserna under vintern var de fyra stormarna, den långa kalla perioden i norr och det svenska värmerekordet för februari. Glädjande kan tilläggas att hos resenärer som drabbats av trafikstörning under sin resa har nöjdheten med trafikinformationen i väntsal och perrong fortsatt att öka.

Nytt för denna vinter var att beredskapen stärkts med funktionen, Nationell samordnare vinter inom Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll och den samlade erfarenheten har varit värdefull och en tillgång i vinterberedskapsarbetet.

Förbättringsförslag inför kommande vinter har inkommit som nu skall utredas vilket kommer att följas upp löpande.

Några korta exempel är:

  • Fortsatt utredning om att utveckla det nya arbetssättet med järnvägsföretagen avseende uppställda tåg och vagnar som hindrar snöröjningsinsatser.
    • Inför vinter 2018/2019 har vi genomfört ett antal delar men det behöver utvecklas lite till.
  • Inställelsetiden på nationella extra snöröjningslok bör ses över och om möjligt kortas
  • I dag har vi 48 timmars inställelsetid för dessa men önskvärt att korta dessa tider.
  • Utred arbetssätt gällande höjning av beredskapsnivåer