Hoppa till innehåll

Stoppsträckan för ett tåg kan vara flera kilometer. På tre sekunder färdas det 200 meter, om hastigheten är 200 kilometer i timmen. Lokföraren har inte en chans att stanna för dig. Att som vägtrafikant vara uppmärksam och försiktig när man passerar en plankorsning är därför centralt för att förhindra olyckor. Respektera ljud- och ljussignaler, bommar och skyltar.

– Säkerhetsfrågan är ständigt aktuell. Det är ett målmedvetet arbete i strävan mot nollvisionen – ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Lina Lagerroth, ansvarig för säkerhet- och beredskapsfrågorna på Tågföretagen.

Där väg och järnväg möts – var uppmärksam

I Sverige finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke. Varje år omkommer cirka 20 personer i plankorsningsolyckor. Problemet är störst inom tätort, för gående, och för fordon i oskyddade plankorsningar utanför tätort där plankorsningar saknar aktiva skyddsanordningar med bommar eller ljud- och ljussignaler. Tunga vägfordon, som utgör en fara för personal och passagerare på tåget, finns med i många händelser – även där det finns bommar.

– Det handlar givetvis om direkta dödsrisker för den som passerar en plankorsning med privatbil, i yrkestrafik, som fotgängare eller cyklist. Men för den som kör loket handlar det också om den ständiga oron för att man i sitt jobb riskerar att bidra till att människor i värsta fall dör eller att själv bli allvarligt skadad. Den här oron bär många lokförare med sig, säger Peter Sjöquist, ordförande i fokusgruppen Trafiksäkerhet hos Tågföretagen.

– Säkerheten vid plankorsningar är en mycket viktig fråga. Trafikverket verkar för att minska antalet plankorsningar och öka säkerheten vid de som finns kvar. Men återigen, man ska alltid vara mycket försiktig och uppmärksam vid en plankorsning. Tågen kommer snabbare än man tror. Stanna aldrig på en plankorsning och larma genast via 112 om något hänt, avslutar Peter Sjöquist.

Årets internationella plankorsningsdag och -konferens gick av stapeln den 6 juni. Läs mer på ilcad.org.