Hoppa till innehåll

Sverige växer med järnvägen

Underhållsskuld, eftersatt investeringsbehov, tillkommande Öresundsförbindelser, stora investeringar i Malmbanan – kopplat till både utvecklingskraften av våra nordliga industrier och Natomedlemskapet, industrins behov av gränsöverskridande transporter, alternativa finansieringslösningar och balansmål i statsbudgeten. Nyss nämnda axplock av aktualiteter handlar om och dimensionerar såväl transportsystemets som järnvägens framtida förmåga.

Därför är timingen god för en tydlig vision för järnvägen. Under veckan lanserade Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, visionen ”Transportsystemet för oss närmare och Sverige växer med järnvägen”. JBS ordförande Kristoffer Tamsons summerade det årslånga arbetet med att ta fram visionen med att det är första gången som myndigheter, organisationer och näringsliv samlas kring ett gemensamt uttryck på detta sätt och gav ett löfte om en tydlig färdplan framåt.

Trafikverket, Tågföretagen, Svensk Kollektivtrafik, Byggföretagen och övriga aktörer inom JBS som ligger bakom visionen vill se ett Sverige som satsar mot framtiden – och som investerar i områden som lägger grunden till möjligheter, välstånd och utveckling mot ett mer levande, tryggt och konkurrenskraftigt Sverige. Som infrastrukturminister Andreas Carlson konstaterade ställs här inte trafikslagen emot varandra utan är tvärtom beroende av varandra för att Sverige ska upprätthålla ett robust och hållbart transportsystem som man kan lita på.

Nu när branschens vision för 2050 är satt på pränt hoppas vi att visionsdokumentet ska fungera som inspiration för kommande nationella åtaganden kopplat till transportsystemets utveckling. Och det är nu verkligen dags att gå från ord till handling. Vi utarbetar under våren 2024 en mer konkret färdplan och branschinitiativet Omtag Svensk Järnväg kommer inom ramen för visionen fortsätta att visa på värdet av att järnvägssystemets strategiska roll tydliggörs. Stay tuned.

Lansering av järnvägens vision

Transportsystemet för oss närmare och Sverige växer med järnvägen – så lyder visionen som sträcker sig till år 2050 och som Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, tillsammans lanserade den 13 mars 2024. Läs mer

Cybersäkerhet allt viktigare

Informationssäkerhet är därmed en viktig aspekt i dagens utsatta och alltmer digitaliserade samhälle. För järnvägsföretag som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster är informationssäkerheten avgörande för att kunna bedriva verksamhet. För att stärka skyddet införde EU NIS2, Network and Information Systems Directive 2, som en uppdatering av det tidigare NIS-direktivet. Läs mer

Medielänkar vecka 11

En vision för järnvägen – och för ett starkare Sverige

Sveriges framtida välstånd och ekonomiska tillväxt bygger på att vi har ett väl fungerande transportsystem med järnvägen som den självklara ryggraden. Därför lanserar idag JBS, Järnvägsbranschens Samverkansforum, en gemensam vision för Sverige 2050 tillsammans med landets ledande branschaktörer.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Stora planer för en andra Öresundsförbindelse

Fehmarn Bält-tunneln väcker frågan om kapaciteten på Öresundsbron kommer att räcka i framtiden. I södra Sverige drivs nu parallellt tre projekt som alla tror sig ha den bästa lösningen för en andra fast förbindelse mellan Danmark och Sverige.
Läs artikeln på di.se

Chockhöjning av spåravgifter för godståg oroar industrin

Trafikverket planerar att chockhöja spåravgifterna för godstrafik på järnväg, en ökning som riskerar att underminera både EU:s och den svenska regeringens ambitiösa mål att minska koldioxidutsläppen genom att främja överföringen av gods till järnväg. Företag inom branschen är oroade och varnar för att detta kan leda till en minskad konkurrenskraft för svenska företag.
Läs artikeln på tv4.se 

Sverige inte redo när dansk-tyska megabygget står klart

Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland kommer dramatiskt att korta restiden till kontinenten och förändra resmönster och godsflöden i hela Skandinavien. I Danmark investeras det för fullt i annan ny infrastruktur för att maximera potentialen när tunneln öppnar om fem år. Men i Sverige lyser satsningarna med sin frånvaro.
Läs artikeln på di.se

Stora planer för en andra Öresundsförbindelse

Fehmarn Bält-tunneln väcker frågan om kapaciteten på Öresundsbron kommer att räcka i framtiden. I södra Sverige drivs nu parallellt tre projekt som alla tror sig ha den bästa lösningen för en andra fast förbindelse mellan Danmark och Sverige.
Läs artikeln på di.se 

Nato räddar oss inte från att behöva låna till försvaret

Tack vare Natos sätt att räkna lägger vi redan i år 2 procent av BNP på försvaret. Men det kommer inte att räcka – samtidigt som klimatomställningen också kräver stora investeringar.
Läs artikeln på dn.se

Växtvärk för storbolaget i Ludvika – infrastrukturen hänger inte med

Rekordstor miljardorder och tusentals nyrekryteringar – Hitachi Energy växer så det knakar. Samtidigt ställer expansionen höga krav på infrastrukturen, och företaget kräver nu förbättringar på det svenska järnvägsnätet. – Det behöver bli fler transportvägar. Det är ett absolut måste, säger Tobias Hansson, vd på Hitachi Energy i Sverige.
Läs artikeln på svt.se

Företag larmar: Kräver ny infrastruktur – ”behöver få saker att hända”

Hitachi Energy i Ludvika planerar att rekrytera tusentals personer. Men för att bolaget ska klara av att möta den växande efterfrågan behövs också bättre infrastruktur. ”Det är ett absolut måste”, säger vd:n Tobias Hansson till SVT.
Läs artikeln på svt.se

Vy överger nattågen

Vy Tåg vill inte fortsätta att köra nattågen till och från Övre Norrland om företaget inte får betydligt mer betalt. Trafikverket kommer därför att direkttilldela trafiken i väntan på nästa upphandling.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Om varför luftvården i London har lyckats

Den 5 december 1952 lättade aldrig morgondimman i London. Istället tätnade luften och fylldes snabbt av en gulbrun rök från husuppvärmning, trafik och industrier. Efter några timmar såg fotgängare knappt sina skor och bilister var tvungna att lämna sina fordon.
Läs artikeln på di.se