Hoppa till innehåll
Den framtida energiförsörjningen är klimatets gordiska knut. Kolkraft och kärnkraft ska avvecklas samtidigt, Tyskland har satt målet 2038. De fossilfria energikällorna står allt högre i kurs. Och eldrift blir normen. Miljardprogram behövs för elförsörjning och elöverföring till industrin och transporter i framtidens samhälle. Uppskattningar från SWECO visar på att bara transportsektorn kommer att öka efterfrågan på el med ca 16 TWh fram till 2045.

Sverige står samtidigt inför den största elutmaningen sedan utbyggnaden av elsystemet för 140 år sedan – men är vi förberedda? Energimyndighetens senaste analys visar att fram till 2045 kan så mycket som 100 TWh fasas ut från det svenska elsystemet till följd av uppnådd teknisk livslängd, detta gäller såväl vind, vattenkraft, kärnkraft som kraftvärme. Efterfrågan ökar när allt fler saker blir uppkopplade, när elen ersätter fossila bränslen i trafiken och industrin elektrifieras. Vi kan komma att behöva så mycket som 50 TWh el mer än vad vi använder idag. Det finns idag inga tydliga svar på hur den ökade efterfrågan ska mötas.

I dessa sammanhang ligger järnvägssektorn bra till – redan idag är elektrifieringsgraden 95 procent. Men även vi står inför en liten ökning av efterfrågan på el i och med övergång från diesellok till eldrivna lok. Framtidens teknik då? Ja, Inlandsbanan har en stark propå om hur vi skapar vi en fossilfri godskorridor – utan kontaktledning. Svaret är vätgasdrift som redan levererats av Alstom för persontåg i Tyskland. Tågindustrin, liksom hela transportsektorn, är på väg mot en stor omställning i fråga om fossilfria driftsformer. Vi följer Inlandsbanans vätgasprojekt med stort intresse. Se separat artikel.

Många frågor är ännu obesvarade inom temat energiförsörjning för framtidens transporter. Det är under dessa omständigheter välkommet att vårt nya Infrastrukturdepartement samlar infrastruktur, transporter, energi och digitalisering under samma tak. Vi ser fram emot att det nya departementet verkligen agerar.