Hoppa till innehåll
kvinna som lägger upp kabinväska på hatthylla på ett tåg

Värde i tjänsteleveransen

Trafikverket offentliggjorde i veckan rapporten från den genomlysning som Trafikverket genomfört av sin verksamhet för att stärka myndighetens effektivitet och leveransförmåga. Det är intressant läsning och genomlysningen har identifierat en rad förbättringsområden. 15 konkreta åtgärder ska genomföras i ett första steg i syfte att förenkla och effektivisera verksamheten. Starkare central styrning och förenklat ledningssystem är bärande teman, liksom ökat kundfokus. Tågföretagen och våra medlemmar har givits möjlighet att lyfta fram våra tankar och idéer. Nu vill vi vara med och bidra i det kommande förändrings- och förbättringsarbetet för att säkra en optimerad tjänsteleverans till våra kunder. Genomförandet av aviserade förändringar kräver tempo, uthållighet, tydligt ledarskap samt stort fokus på strategiskt förändringsarbete. Läs mer i en separat analys.

300 miljarder i budgetmedel kan frigöras för investeringar över en tioårsperiod, det konstaterar Svenskt Näringslivs chefsekonomer på DN Debatt. Bakgrunden är att Sveriges historiskt stora fokus på överskottsmålet – sedan 90-talskrisen – riskerar att skjuta vår ekonomi i sank. Enligt debattörerna kan budgetmedel frigöras om det så kallade skuldankaret höjs. Det vi ser från första parkett är en debatt om en förflyttning inom Sveriges finanspolitik, där det rigida överskottsmålet kan stöpas om. Då kan tiotals miljarder kronor årligen kan frigöras för samhällsinvesteringar, exempelvis i infrastruktur, för ett starkare samhälle med ökad konkurrenskraft. Här finns en möjlighet att öka ramen för investeringar i infrastruktur betydligt.

Onödigt riskfylld väg för Sveriges klimatomställning

Den 21 mars släppte Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport som utvärderar regeringens klimatpolitik. Bland annat konstaterar de att regeringens målbild om en ambitiös och effektiv klimatpolitik inte speglas i handling. I stället för att minska utsläppen till 2030 kommer nuvarande politik att bidra till ett ökat utsläppsgap 2030. Och tiden till dess är knapp. Med en och en halv mandatperiod kvar behöver effektivare och mer konkreta åtgärder vidtas. Läs mer

Vill ni vara medarrangör till Järnvägsdagen 2024?

Den 20 november är det återigen dags för vår branschdag Järnvägsdagen på Sergel hub. Förra årets konferens blev en stor succé med över 200 deltagare! I år fokuserar vi brett där vi tittar på de dimensionerande faktorer som påverkar järnvägsbranschen, exempelvis tekniska standarder, industrins och försvarets transportbehov, kompetensförsörjning, klimatsäkring och tillväxtfaktorer. Nu erbjuder vi er att bli medarrangör 2024! Som medarrangör får ni ett bra tillfälle att synas, nätverka med branschexperter och skapa nya affärsmöjligheter. Passa på att anmäla er idag. Läs mer

Medielänkar vecka 12

”Skuldankaret måste göras viktigare än överskottsmålet”

Sveriges fokus på överskottsmålet skjuter vår ekonomi i sank. Med åren har det offentliga fått växa på bekostnad av det privata, och målet innebär per definition en överbeskattning. I stället bör skuldankaret höjas och göras till rättesnöre för svensk ekonomisk politik, skriver två företrädare för Svenskt Näringsliv.
Läs artikeln på dn.se 

Trafikverket görs om efter intern granskning – 600 miljoner flyttas till vägar och järnvägar

Trafikverket ska organiseras om i ett slags mindre revolution. Styrningen ska centraliseras och 600 miljoner flyttas från internt arbete till vägar och järnvägar. I en färsk analys pekas på onödigt arbete och brist på tillit och kostnadsmedvetenhet. – Genomlysningen rekommenderar ett antal genomgripande strukturella förändringar där vissa behöver påbörjas omedelbart, säger generaldirektör Roberto Maiorana.
Läs artikeln på dn.se

SJ-chefens spårkrav: Fixa fram pengarna nu

Bristerna i järnvägen är ett nationellt haveri och nu måste politiken växla spår. Det anser SJ:s vd Monica Lingegård som också riktar hård kritik mot Trafikverket. Samtidigt berättar hon om SJ:s nya handlingsplan och satsningen på nya snabbare tåg.
Läs artikeln på di.se

Svantesson: Den återhållsamma politiken går mot sitt slut

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) ser ljuset i tunneln. Hon räknar med att inflationen snart är nedkämpad och hoppas kunna bedriva en mer offensiv ekonomisk politik. Nya skattesänkningar står högt på agendan. – Det är min bild att det kommer att gå, säger Elisabeth Svantesson.
Läs artikeln på dn.se

Järnvägstoppar lanserade Vison 2050 – ska samla branschen mot gemensamma mål

I höstas inledde Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) arbetet med att ta fram en vision för järnvägen till 2050. Och på JBS konferens den 13 mars presenterades det färdiga resultatet. ”Att den svenska järnvägen (år 2050) är ryggraden som säkerställt att EU:s transportpolitiska mål har uppnåtts”. – Det här visionsarbetet är unikt för den svenska järnvägen. Vi har aldrig tagit fram ett sådant arbete efter en sådan gedigen process. Jag tror ingen annan del av vår transportsektor har gjort det heller, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för JBS.
Läs artikeln på dagensnaringsliv.se

Järnvägens underhållsskuld måste åtgärdas

Det måste göras en rejäl satsning på underhåll av landets järnvägar, skriver Nils Paul, expert på infrastrukturfrågor på Svenskt Näringsliv. Han framhåller vikten av att Trafikverkets medarbetare har rätt kompetens och resurser för att utföra sitt uppdrag.
Läs artikeln på publikt.se

”Riktade bidrag krävs för att göra klimatpolitik populär”

För att Sverige ska klara klimatmålen måste fossila drivmedel bli dyrare. Om det tillåts drabba ekonomiskt utsatta grupper blir det dock svårt att få acceptans för politiken. Riktade stöd kan lösa dilemmat, men förslag om en rättvis omställning saknas helt i regeringens klimathandlingsplan, skriver sex forskare vid Stockholm environment institute.
Läs artikeln på dn.se

Maia Hörstadius: Trafikverkets toppchef medger att byråkratin spårat ur

För svag kostnadskontroll”, tycker Riksrevisionen (DN 18/3). Lägg ner och starta om Trafikverket, anser Miljöpartiet. ”Fixa fram pengarna nu”, sa SJ:s vd Monica Lingegård om det ”nationella haveriet” med järnvägen (DI 15/3).
Läs artikeln på avestatidning.com 

Regeringens klimatpolitik måste snabbas på

Klimatpolitiska rådet har rätt i en del av sin kritik mot den politik som regeringen har fört hittills. Framför allt går det för långsamt.
Läs artikeln på di.se

Nödropet: Politikerna måste rädda Sveriges viktigaste järnväg

Stoppet på Malmbanan har kostat de svenska gruvbolagen miljardbelopp. Nu ryter Kaunis Irons vd ifrån mot regeringen. ”Detta är ett nationellt haveri som våra politiker måste fundera över”, säger Klas Dagertun till TN.
Läs artikeln på tn.se

Inlandsbanan och snabb upprustning på agendan vid Förvarsministerns besök i Filipstad

Under sitt besök i Filipstads och Hällefors kommuner nyligen förmedlade försvarsminister Pål Jonson ett kraftfullt budskap om det allvarliga säkerhetspolitiska läget som Sverige står inför. Enligt Filipstads Tidning låg ministerns huvudfokus på att påskynda upprustningen av totalförsvaret för att möta de växande hoten och osäkerheterna i omvärlden.
Läs artikeln på dagensnaringsliv.se

Regjeringen vil bygge dobbeltspor fra Råde til Fredrikstad

Dobbeltspor fra Råde til Fredrikstad blir en realitet. Prislappen er satt til 23 milliarder kroner. 
Läs artikeln på nrk.no

Danska sträckan Ringsted-Fehmarn, en miljövänlig järnväg som förenar Europa

Ringsted-Fehmarnbanan representerar ett av Danmarks största infrastrukturprojekt någonsin, där en ny dubbelspårig järnväg ska bli ryggraden i en helt ny, miljövänlig transportkorridor mellan Danmark och resten av Europa.
Läs artikeln på dagensnaringsliv.se

Upphandling av nattåg måste tas om

Regeringen måste se till att upphandlingen av nattåg till Narvik tas om. Vagnarna riskerar att bli alldeles för smala och ha sämre komfort, enligt Miljöpartiet.
Läs artikeln på aftonbladet.se

Startade eget nattåg –  nu siktar de på Sverige

Två nederländska tågfantaster tröttnade på att de europeiska nattågen lades ner. Därför startade de en egen linje. Idag rullar deras sovtåg mellan Bryssel och Prag. Snart är det dags för flera destinationer. Först ut är Barcelona, sedan Stockholm.
Läs artikeln på vagabond.se