Hoppa till innehåll

2023 wrapped

Under regeringens första år vid makten har vi löpande fått ta del av pusselbitar som indikerar att en ny klimatpolitik är i vardande, men helheten har uteblivit. Strax före julhelgen kom den då äntligen, den utlovade klimathandlingsplanen. Det återstår att se om de idag kvantifierbara målen, som ända sedan 2017 formulerat en tydlig målbild för näringslivet och samhället i stort, ersätts av något annat. Vi får ägna helgerna till att läsa planen och dra relevanta slutsatser för vår bransch. Vi noterar vid en första anblick att regeringen vill ge en myndighet i uppdrag att stärka samordningen av transportsektorns klimatomställning.

Med samhällsekonomin i centrum har Riksrevisionen slaktat den förra regeringens arbete med den nationella infrastrukturplanen. Den engagerade läsaren erinras om att temat kalkylmodeller har problematiserats återkommande av en lång rad instanser, inte minst inom riksdagens väggar 2015 och 2018. Tågföretagens tankar är publicerade i exempelvis följande debattinlägg 2021.

Riksrevisionen tar dessvärre genvägar som borde vara omöjliga för en granskningsmyndighet med ett så viktigt uppdrag. Myndigheten skriver i sin rapport på sidan 27: ”Det finns också nyttor som den samhällsekonomiska analysen inte fångar upp i särskilt hög grad. Det gäller olika former av dynamiska effekter till följd av att själva investeringen bidrar till exempelvis en samhällsutveckling (bostäder, arbetsmarknad m.m.) som inte ingår i den generella modellen. Det har gjorts vissa uppskattningar av dessa effekter, och de bedöms i allmänhet vara små. Med andra ord förväntas de flesta åtgärder bidra med ungefär lika mycket sådana effekter i förhållande till sin kostnad. (Vår kursiv)”. Att större samhällsomvälvande satsningar – exempelvis en ny rakare järnväg, eller en ny väg för den delen – är svåra att mäta i samhällsekonomiska termer är känt. Men det är lika känt – analyser i efterhand pekar på det – att de har relativt sett betydligt större samhällsekonomiska effekter än mindre åtgärder i infrastrukturen. Riksrevisionens bristande perspektiv kan dessvärre inte läggas till grund för samhällsbyggnad.

Med klimathandlingsplanen och Riksrevisionens rapport blev den en del läsning i sista minuten inför helgerna. Men för att säkra upp att ni – våra kära läsare – inte blir sysslolösa har vi samlat lite andra tips om läsning och annan underhållning med tåget i centrum. Hoppas du hittar något som passar dig! 

Vi återkommer i januari 2024.

God Jul och Gott Nytt År!

Tullverkets nya regelverk för järnvägstransport skjuts fram

De förändrade föreskrifterna om tull för järnvägstransporter, som vi nyligen har skickat in remissvar på, skjuts fram några månader. Tullverket har fått många remissvar och behöver mer tid än till 31 januari på sig att analysera det inkomna materialet.  Ett intensivt påverkansarbete med transportköpare och tågoperatörer i samverkan har burit frukt. Läs mer

Julläsning

De intressantaste rapporterna från 2023

  1. Järnvägsyftet – kostnadseffektiva åtgärder med effekt inom tio år
    Läs rapporten om kostnadseffektiva åtgärder för järnvägen som kan ge effekt inom tio år framtagen inom initiativet Omtag svensk järnväg. Rapporten går igenom trimningsåtgärder, effektivare underhåll och regelförändringar och konkluderar ett antal åtgärdsförslag som kan stärka järnvägens kapacitet och tillförlitlighet på kort sikt.
  2. Regeringsuppdrag Trafikverket att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbotten och Västerbottens län
    Trafikverket har analyserat åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbottens och Västerbottens län. Det pågår stor industri- och samhällsutveckling i norr som sätter nya krav på infrastrukturen. Läs mer om de förutsättningar och möjligheter som kan öka kapaciteten och redundansen.
  3. Regeringsuppdrag Trafikverket att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026-2037
    I somras gav Regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för planperiod 2026-2037. Uppdraget redovisas den 15 januari 2024.

Stora brister i den långsiktiga infrastrukturplaneringen

Riksrevisionen har granskat Nationell plan för transportinfrastrukturen och dess förmåga att effektivt bidra till de transportpolitiska målen. Riksrevisionen drar flertal kritiska slutsatser där det bland annat konstateras att den långsiktiga planeringen sätts ur spel av kostnadsökningar, där åtgärderna som föreslås inte är de mest effektiva för uppfyllanden av de transportpolitiska målen och där det råder bristande transparens i vissa delar av infrastrukturprocessen. Missa därför inte denna intressanta julläsning! Men var försiktig med grundkonceptet samhällsekonomi som är ifrågasatt vilket vi lyfter ovan i inledningen av detta nyhetsbrev.

Utbildade lokförare jobbar kvar i branschen

94 procent har jobb ett år efter avslutade utbildning och efter fem år har fortfarande 91 procent jobb. Läs mer

Den svenska järnvägen byggs ut för långsamt

Danmark och Tyskland förbättrar sitt järnvägsnät och bygger en ny förbindelse som står klar om sex år. Sverige sitter på läktaren – och Skåne riskerar att bli en flaskhals. Läs artikeln på fokus.se

Boktips

Malma Station av Alex Schulman får vi följa fem personer på en resa genom Sverige på väg till Malma Station. Hur hänger deras öden samman?

Kreutzersonaten av Lev Tolstoj är en historia berättad på ett tåg. Av en mördare. För en främling.

Kvinnan på tåget av Paula Hawkins: en kvinna tar pendeltåget till jobbet och varje dag betraktar hon paret som bor i ett hus som hennes tåg passerar. En morgon ser hon någonting chockerande hända utanför tågfönstret.

*Böckerna finns så klart att låna på fler bibliotek än det i Stockholm.

Jullyssning

Klimatliberalerna – ny podd från Timbro

Första avsnittet av Klimatliberalerna handlar om FN:s klimatmöte COP28 som de summerar tillsammans med Simon Wakter, ordförande för Ekomodernisterna, och de funderar på hur kärnkraften ska finansieras. Vi ser fram emot fler avsnitt.

Järnvägspodden: Tågåret 2023 wrapped

Järnvägspodden avslutar året med att låta prominenta gäster sammanfatta det gångna tågåret. Det uppdraget har i år helt utan inbördes tågordning gått till Anna Ericsson som tillträdde som trafikdirektör på Trafikverket i februari samt Henrik Dahlin som bytte fönstertåg (MTR) till fönsterlöst (Green Cargo) så sent som i höstas. Samtalet rör sig från året som gått, till hjältar och hårt arbete men också om förväntningarna på T24. Lyssna senaste avsnittet av järnvägspodden

Att titta på i jul

Teodorescu & Suhonen

Två av Sveriges syrligaste proffstyckare från höger och vänster vill bort från dagspolitiskt spel och billiga poänger, och komma åt den ideologiska kärnan i aktuella frågor. Vad kan Alice Teodorescu och Daniel Suhonen aldrig enas kring – och vad är de överens om? Se serien på svtplay.se

Mordet på Orientexpressen. Finns i flera varianter, från 2017 och från 1974. (Om läsa är mer din grej)

Vill du ha en julfilm så rekommenderar vi Polarexpressen, en magisk resa till Nordpolen.

Du kan också se alla Harry Potter-filmer för att få extra härlig tågkänsla med Hogwartsexpressen.

Spel

Ticket to ride är ett strategispel där du ska bygga mest sammanhängande järnväg för att vinna.

Julklappsrim

Ska du ge bort något tågrelaterat i julklapp så kanske något av dessa rim passar. 

Har du missat några av höstens nyhetsbrev?

Då har du chans att läsa i kapp under julen. Här hittar du alla nyhetsbreven