Hoppa till innehåll

Onödigt riskfylld väg för Sveriges klimatomställning

Den 21 mars släppte Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport som utvärderar regeringens klimatpolitik. Bland annat konstaterar de att regeringens målbild om en ambitiös och effektiv klimatpolitik inte speglas i handling. I stället för att minska utsläppen till 2030 kommer nuvarande politik att bidra till ett ökat utsläppsgap 2030. Och tiden till dess är knapp. Med en och en halv mandatperiod kvar behöver effektivare och mer konkreta åtgärder vidtas.

Den 21 mars släppte Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport som utvärderar regeringens klimatpolitik. Bland annat konstaterar de att regeringens målbild om en ambitiös och effektiv klimatpolitik inte speglas i handling. I stället för att minska utsläppen till 2030 kommer nuvarande politik att bidra till ett ökat utsläppsgap 2030. Och tiden till dess är knapp. Med en och en halv mandatperiod kvar behöver effektivare och mer konkreta åtgärder vidtas.

Det finns vissa positiva delar i planen, bland annat att samtliga partier i riksdagen står bakom målet om nettonollutsläpp till 2045 och att regeringen har som ambition att engagera samtliga departement i klimatarbetet. Klimatpolitiska rådet bedömer dock att vägen till detta är för smal samt att det saknas åtgärder inom flertal områden.

Stora delar av regeringens klimathandlingsplan bygger på utsläppsminskningar som man hoppas på att kommande styrmedel inom transportsektorn ska generera. Men effekten av dessa kommer inte märkas av förrän nära inpå 2030. Bland de konkreta åtgärder som klimathandlingsplanen föreslår är att regeringen vidtar ett effektivare åtgärdspaket för transportsektorn för att 2030-målen ska uppfyllas. Bland annat genom att öka åtgärderna för ett mer transporteffektivt samhälle.