Hoppa till innehåll
Inlandsbanans seminarium ”Så skapar vi en fossilfri godskorridor – utan kontaktledning” samlade företrädare för industri, politik, forskning, transport och energi för att diskutera erfarenheter, behov och förutsättningar för att skapa av en fossilfri godstransport utan kontaktledning – genom Sveriges inland. Omställningen till el/vätgasdrift som behandlas under seminariet avser ett delprojekt i visionen om en fossilfri godskorridor. Inlandståg avser konvertera ett existerande diesellok till vätgasdrift för att visa att detta går.

Tågindustrin, liksom hela transportsektorn, är på väg mot en stor omställning i fråga om fossilfria driftsformer. Den senaste tiden har kantats av teknikmässiga genombrott i fråga om vätgasdrift för spårbunden trafik: under hösten 2018 invigde Tyskland världens första vätgasdrivna persontransport, ett Coradia Lint från Alstom. Storbritannien och Frankrike har nyligen kungjort att vätgasdrivna persontåg kommer att lanseras under 2020 och 2022.

Inlandsbanans projekt blir ett tekniksprång: fullskaligt utbyggt blir infrastrukturen oberoende av kontaktledningar. Detta sparar pengar men innebär dessutom ett mer robust system.