Hoppa till innehåll
Det är just nu mycket som kretsar kring coronaviruset. Transportbranschen är av förklarliga skäl relativt utsatt och vi har mycket att hantera i form av avstämningar och kommunikation. I skrivande stund är det fortfarande normalläge i kollektivtrafiken. Med anledning av spridningen av covid-19 och för att nära följa händelseutvecklingen har Tågföretagen sedan den 11 mars daglig avstämning i branschen tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Trafikverket.

Tågföretagen vill snabbt kunna agera med största möjliga proaktivitet. Tågföretagen anser att den process som MSB leder via TP/SAMS har för alltför långa ledtider för våra behov av att kunna agera kraftfullt. Vi har därför tagit initiativ till att koordinera och hålla samman korta dagliga möten för att nära bevaka och uppdatera varandra på händelseutvecklingen gällande covid-19.

Ambitionen är att följa myndigheternas riktlinjer men genom att dela och diskutera händelseutvecklingen kan vi samordna aktiviteter och ligga steget före för att skapa beredskap och korta reaktionssträckan om behov uppstår.

De riktlinjer vi får från Folkhälsomyndigheten är i dagsläget av generell natur och branschens önskemål är att Folkhälsomyndigheten klargör mer specifika rekommendationer riktade till kollektivtrafiken i Sverige.

Branschen vill snabbt kunna agera med största möjliga proaktivitet, avseende såväl liv och hälsa, som dialog om statligt stöd och lättnader för företagen.