Hoppa till innehåll

Coronapandemin är en samhällskris. Regeringen och samarbetspartierna har på ett övergripande plan vidtagit uppskattade åtgärder för företag och arbetstagare men nu behövs det mer branschspecifika insatser för att kunna säkerställa transporterna. Det skriver transportnäringens aktörer i öppet brev till regeringen den 2 april.

Tillsammans önskar vi, som företrädare för Sveriges transportsektor, ett större statligt ansvar för att säkerställa samhällskritiska transporter. Det behövs för att Sverige som helhet ska fungera genom krisen och inte ha ett allt för sargat läge när krisen är över och ekonomin vänder upp igen. Transporter som annars drivs kommersiellt har svårt att fortsätta utan ett temporärt direkt riktat ekonomiskt stöd.

”Transportsektorn närmar sig nu en samhällskritisk nivå. Sverige behöver tillgång till transporter både under och efter krisen. Vi efterfrågar därför riktade krisåtgärder här och nu. Det handlar även om vad vi vill se för transporter efter krisen, vill vi ha en stark, svensk och hållbar transportsektor eller är vi beredda på något annat?”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Transportbranschen står beredda att arbeta konstruktivt med regeringen och samarbetspartierna i denna fråga. Frågan vi ställer till regeringen är vilken bransch som ska finnas kvar efter krisen? Vilka livskraftiga svenska transportföretag står kvar på andra sidan? Vilka distributionslogistiska förutsättningar vill ni att svensk industri ska ha nu och i framtiden?

Många svenska företag har höga ambitioner inom hållbarhet – social och miljömässig hållbarhet – vilket också innebär högre kostnader. I en starkt prispressad bransch är risken att dessa företag med höga ambitioner slås ut medan mindre ambitiösa företag tar över marknaden. När företagen ser sin verksamhet vittra sönder kommer det även ge återverkningar på stora delar av Sveriges samhällsliv under lång tid framöver. I flera av våra grannländer har staten redan vidtagit åtgärder för att säkra viktiga person- och godstransporter. Nu måste även Sverige säkra transporterna under krisen, och därefter.

”Det är dags för staten att säkerställa samhällskritiska transporter. I flera av våra grannländer har staten redan vidtagit åtgärder för att säkra viktiga person- och godstransporter. Nu måste även Sverige säkra transporterna under krisen och därefter”, säger Marcus Dahlsten.

Bakom det öppna brevet står Tågföretagen tillsammans med Transportföretagen, Svensk Sjöfart och Sveriges Åkeriföretag.