Hoppa till innehåll

Vi är helt övertygade om att vi kommer resa och mötas igen. Och då behövs en transportkapacitet som klarar trycket när många människor vill resa klimatsmart tillsammans igen, skriver Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen och Björn Westerberg, branschchef Tågföretagen den 25 november i en debattartikel på Aktuell hållbarhet.

Vår uppmaning till regeringen:

  • Förläng omställningsstödet också från årsskiftet, de träffar rätt i hårt drabbade företag och krisen tog inte slut i år.
  • Inrätta, likt Danmark och Norge, branschspecifika stöd till de hårdast drabbade näringarna i coronakrisens spår, det vill säga rese- och besöksnäringen. Ge exempelvis ett direkt stöd för avställda turistbussar så att företagen finns kvar och Sverige, likt våra nordiska grannländer, kan ha en bibehållen persontransportkapacitet.
  • Ett riktat stödpaket till järnvägsbranschens ekosystem (stora och små operatörer, leverantörer, underhållsföretag, städföretag, med mera) för att minska i risken för onödiga kvarhängande kostnader för såväl företag som samhället i stort så att en grön återstart kan genomföras.
  • Nedsättning av samtliga banavgifter under återstoden av 2020, exempelvis motsvarande vad flera europeiska länder redan infört och kreditering av samtliga banavgifter från årsskiftet 2019/2020.
  • Finansiellt stöd till operatörernas investering i ombordutrustning för det nya europeiska signalsystemet ERTMS.
  • Kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna fullt ut för förlorade biljettintäkter också kommande år och se till att de stöden också når trafikföretagen som kör så att vi kan bevara och säkra ett robust system för kollektivtrafiken.
  • Gör det möjligt för landets regioner att föra med sig överskott från i år till kommande års löpande verksamhetskostnader så som Sveriges kommuner och Regioner föreslagit, så att de statsbidrag som lämnats i år kan göra nytta för den regionalt upphandlade kollektivtrafiken även kommande år då coronakrisens effekter riskerar att dröja kvar för lång tid.

Läs hela debattartikeln på aktuellhallbarhet.se