Hoppa till innehåll

Privata aktörer äger och ansvarar för många av de viktigaste samhällsfunktionerna oavsett om det rör sig om en fredstida kris eller leveranser under krig. Företagens roll för Sveriges beredskap är central, och näringslivet måste i mycket högre utsträckning vara en del av beredskapsplaneringen. Tillsammans kan vi öka samhällets motståndskraft vid kriser.