Hoppa till innehåll

I den andra TTT tankesmedjan som gick av stapeln den 28 januari, med målet att identifiera förbättringsförslag för prognosernas kvalitet, deltog cirka 30 personer. Förbättringsförslagen kommer att lämnas över till TTT för vidare analys med förhoppning om att det blir ett nytt projekt under Q1 2021. Fokus på denna tankesmedja var att besvara frågan: Vilka behov och krav finns för att ta fram en digital lösning för prognosangivelser?

Idag sker prognosarbetet genom erfarenhet och enskilda bedömningar vilket i vissa fall gör att tillförlitlighet saknas. Det saknas också ofta återkoppling och struktur som behövs för att skapa en lärande process. Genom att införa digitaliserad prognoshantering görs analysen datadriven med enskilda bedömningar där tillförlitlighet kan anges i procent och lägger basen för ett kontinuerligt lärande.

Intensivt arbete under dagen

För att få gruppen att komma igång fick vi inspiration från Vossloh – ”Framtidens möjligheter med senorteknik och realtidsinformation”, Strukton – ” POSS – Tillståndsövervakning, en smart underhållsteknologi”, Trafikverket – ”Informationsflöde för ett gemensamt arbetssätt – Från reaktiv övervakning till gemensam utveckling”, SJ – ”Projekt TBU – kan driftstörningar bli mer förutsägbara”.

Deltagarna delades in i två grupper, infrastruktur och fordon.  Gruppdiskussionerna var intensiva med många engagerade deltagare. Energin och framtidstron var hög i båda grupperna. Gemensamma spaningar var hur viktigt det är att vi stärker förmågan att dela den data som finns för att kunna göra värdeskapande analyser. Det är inte brist på information eller teknik som hindrar oss utan snarare förmågan att gemensamt kunna nyttja det som finns, det vill säga styrning och arbetssätt. Genom att digitalisera processerna så kommer vi redan på kort sikt att kunna få stora effekter. På längre sikt behöver processer och arbetssätt förändras för hela kedjan. Där behöver man även se över hela värdekedjan och skapa en helhet.

Under dagen lyftes också vikten av att förbättra data i erfarenhetsbanken och öka kunskapen om varför data är viktig. Genom att skapa erfarenhetsbanker kan vi simulera och även agera proaktivt, det vill säga vi kan förutse vilka fel som kommer att uppstå och åtgärda dem innan de uppstår.

Värdar för denna andra tankesmedja var Emmy Gervard, Britt-Marie Olsson, Viktor Finn och Håkan Sjöström. De lotsade oss genom diskussionerna på ett föredömligt sätt.

Det ska bli spännande att följa vilka initiativ som kommer att förverkligas inom TTT och modernisera järnvägen både på kort och lång sikt.

Har du mer tankar – kontakta oss

Har du tankar eller inspel på denna fråga går det bra att kontakta Viktor Finn, programledare TTT.

TTT

TTT, Tillsammans för tåg i tid, initierar och driver projekt i samverkan med hela järnvägsbranschen för att förbättra punktligheten har startat detta koncept med tankesmedjor. Tankesmedjan möjliggör att representanter från branschen samlas kring en gemensam fråga och diskuterar hur denna kan lösas.