Hoppa till innehåll

Trafikverket låter prognoser om ökad biltrafik motivera nya satsningar på väginfrastruktur. Därmed riskerar de att missa klimatomställningens kärnpunkt, skriver 2030-sekretariatet, Naturskyddsföreningen, Svenska Cykelstäder och Tågföretagen i en debattartikel på altinget.se den 9 mars.

Vi uppmanar regeringen att föreslå en infrastrukturproposition som hanterar alla verktyg för att nå klimat- och miljömålen. Där kan transporteffektivitet komplettera elektrifiering och biobränslen, och Sverige tar tillvara den potential som förändrade resmönster och anpassad infrastruktur har för omställningen.

Läs hela debattartikeln