Hoppa till innehåll

Att resa med tåg är ett av de mest miljövänliga transportalternativen i dag på grund av sin mycket låga klimatpåverkan. Energianvändningen är betydligt lägre på järnväg än på bilväg. I Sverige drivs tågen till störst del av el, en energimix som är helt grön, bestående av vattenkraft, vindkraft och kärnkraft, och svarar för mindre än en procent av transportsektorns totala koldioxidutsläpp. Tåget och järnvägens betydelse att fortsätta att öka i och med klimatagendan. Det säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen i Innovationsföretagens rapport Innovation för energi.

– Vi vill förmedla ett systemtänk och att vi aktivt arbetar med teknikutvecklingen inom tågindustrin, säger Gustaf Engstrand.

Tågföretagen strävar mot transporteffektivitet

– Framtiden kräver multimodala transporter med olika transportslag för olika delar av transportkedjan, för att skapa en optimal transportkedja utifrån energianvändning. Det är vad transporteffektivitet handlar om och något som vi ständigt strävar mot för att leverera en välfungerande järnväg som bidrar till Sveriges klimatmål, säger Gustaf Engstrand.

Ny rapport från Innovationsföretagen

Den 23 juni lanserade Innovationsföretagen rapporten ”Innovation för energi”. Den lyfter bland annat den snabba utvecklingen som behöver ske inom energiområdet för att möta Sveriges klimatmål. Läs hela rapporten

Här kan du läsa Tågföretagens case: Förflyttning till järnväg minskar Sveriges energianvändning – och sänker koldioxidutsläppen