Hoppa till innehåll

Trafikverket leder arbetet och kommer den 9 februari att kalla alla tågoperatörer och hela järnvägens ekosystem till ett möte för att presentera konkreta utgångspunkter för arbetet. Vill du veta mer om mötet och delta hittar du program och möteslänk på trafikverket.se.

Europe’s Rail, eller Europas järnväg på svenska, är en del av EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation Horizon Europe. Sveriges regering har tagit beslut att vi ska delta och det ökar möjligheten att med ny kunskap och innovation lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Programmet finansieras av EU med nära 600 miljoner euro för att stödja den gröna och digitala övergången. Fokus på Europe’s Rail är klimatet och det finns sju områden, så kallade flaggskepp som överensstämmer bra med järnvägens tio excellens och kompetensområden i Sverige. Flaggskeppen är:

  1. Europeisk järnvägstrafik & Mobility Management i multimodal miljö
  2. Digital och automatiserad och/eller autonom tågdrift (ATO)
  3. Intelligent och integrerad tillgångsförvaltning (Assets Management)
  4. Ett hållbart och grönt järnvägssystem (EUs Green Deal)
  5. Konkurrenskraftig, grön och digital godstrafik på järnväg (Gods)
  6. Regionala och innovativa järnvägstjänster för lågtrafikerade banor
  7. Innovation om nya tillvägagångssätt för guidade transportsätt

TT: Tvärgående ämnen (Transversal Topics) Digitala möjliggörare