Hoppa till innehåll
kvinna som arbetar vid dator på tåg

Investera nu och lås in lånekostnaden!

Smittspridningen är historiskt hög och nya restriktioner infördes från och med 12 januari. För vår bransch innebar det inget nytt utan tidigare restriktioner för den långväga kollektivtrafiken gäller: endast sittande resenärer samt att munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd. Givetvis påverkas företagen i vår bransch starkt av att alla som kan ska arbeta hemifrån. Vi ser dock med förhoppning på andra länder där omikrons brutala framfart inneburit en intensiv men kort tid med hög smittspridning för att sedan kraftigt vika ned igen.

I veckan lanserade Byggföretagen en näringspolitisk reformagenda, som förtjänstfullt stakar ut vägen framåt för nystart för samhällsbygget. Sund konkurrens, hög och jämn byggtakt, sänkta trösklar in till bostadsmarknaden, snabbare tillståndsprocesser, ökad kapacitet på järnvägen och en trygg råvaru- och elförsörjning är några av de ämnen som tas upp. Bland annat konstateras att infrastrukturen under en period måste växa i högre takt än BNP. Sverige har under lång tid – under många regeringar – satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll av väg och järnväg. Det har skapat en växande infrastrukturskuld som behöver åtgärdas.

I sammanhanget är det värt att notera att Riksgälden redovisade ett överskott på hela 78 miljarder kronor i statens budgetsaldo för 2021, den tidigare prognosen var ett överskott på 22 miljarder kronor. Riksgälden har också reviderat sin prognos över nettolånebehovet för 2022 och 2023 där staten kommer alltså att gå plus 211 miljarder de närmaste två åren. Som ledande ekonomer invänt är det paradoxalt att vi – samtidigt med enorma behov inom utveckling av eftersatt infrastruktur som utgör blodomlopp för energiöverföring och transporter – avstår från att göra det uppenbara. Det är bara att citera seniorekonomen Klas Eklund: ”Vi har nu en unik chans att finansiera långsiktiga och genomtänkta program för klimatpolitik och infrastruktur. Grip den!”

Ökade satsningar på forskning står på agendan inom EU, och det är efterföljaren till Shift2Rail – Europe’s rail – som nu drar i gång med full kraft. Målbilden är en attraktiv, konkurrenskraftig och koldioxidsnål järnväg med hög grad av digitalisering och automation. Här finns möjligheter att vara med och utveckla branschen. Trafikverket leder arbetet och kommer den 9 februari att kalla alla tågoperatörer och hela järnvägens ekosystem till ett möte för att presentera konkreta utgångspunkter för arbetet. Hör av er till oss om ni är intresserade av att delta.

Så kom då äntligen beskedet att de nya järnvägslagarna under fjärde järnvägspaketet ska träda i kraft under våren, se separat artikel. Givet en riksdagsbehandling utan hinder så gäller hela paketet av ny lagstiftning från och med den 1 juni 2022.

Medielänkar vecka 2

39 förslag som ska lyfta byggindustrin

Inför valet i höst lanserar Byggföretagen en näringspolitisk reformagenda. ”Sverige förtjänar bättre”, säger Tanja Rasmusson.
Läs artikeln på tn.se

Håkan Matson: Därför kommer inte alla bilar gå på el

Försäljningen av elbilar slår nya rekord och en rad biltillverkare lovar att helt sluta göra fossilbilar. Någon (Jaguar) redan 2025, en annan (Alfa Romeo) 2027, följd av Opel 2028, sedan flera andra (som Volvo, Lexus, Peugeot) senast 2030.
Läs artikeln på e55.se

Nya ramar krävs för den ekonomiska politiken

På DN Debatt idag sällar sig Klas Eklund till de namnkunniga ekonomer som tycker att det är dags att sluta amortera på statsskulden och i stället börja låna. ”Vi har nu en unik chans att finansiera långsiktiga och genomtänkta program för klimatpolitik och infrastruktur. Grip den!” Det behöver i och för sig inte betyda att han ställer sig bakom de nya stambanorna, men det sänker onekligen tröskeln för regeringen.
Läs artikeln på dn.se

Statens budgetöverskott blev 78 miljarder kronor 2021

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 78 miljarder kronor för 2021. Riksgäldens prognos var ett överskott på 22 miljarder kronor.
Läs pressmeddelandet på riksgalden.se

Nettolånebehov – utfall och prognos

Riksgälden har också reviderat sin prognos över nettolånebehovet för 2022 och 2023 till -94 respektive -107 miljarder. Staten kommer alltså att gå 211 miljarder plus på bara två år. Inklusive överskottet 2021 blir det 289 miljarder. Det skulle man kunna få mycket infrastruktur för!
Se statistiken på riksgalden.se

Nya Ostkustbanan om Trafikverket förslag: ”Gör om, gör rätt”

Det är få infrastrukturinvesteringar som är så noga utredda som Nya Ostkustbanan.  Trafikverket har under de senaste åren tagit fram närmare 30 utredningar som alla visar behovet av en ny modern kustjärnväg mellan Gävle och Härnösand. Till det kommer Nya Ostkustbanans åtta utredningar och underlag som tydligt visar på alla fördelar med en modern järnväg.
Läs artikeln på nyaostkustbanan.se

Framtiden för Sveriges tåg och hamnar

Det finns 800 statliga miljarder att fördela till 2033, men också tillskott från kommuner, regioner och privata företag. Kampen om pengarna är hård, liksom kritiken mot vissa infrastrukturprojekt.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron nu ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott. För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Gemensamt svensk-finskt järnvägsprojekt mellan Laurila – Torneå – Haparanda över gränsen startade

Järnvägsprojektet Laurila – Torneå – Haparanda inleddes nyligen vid den finsk-svenska gränsen efter att finansieringen säkerställdes.
Läs artikeln på infrastrukturnyheter.se

Resultaten i den senaste ansökningsomgången inom YH

Nu presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas i ansökningsomgången 2021 och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2022.
Läs artikeln på myh.se